Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2021-03-15 18:25:05 przez eb

Zwolnienie ze składek w kulturze. Ostatni dzwonek!

Jeszcze dziś (15 marca 2021 roku) można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Dotyczy to przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej kulturze. Ale to już ostatnie godziny!

Obowiązujące od 26 stycznia 2021 r. rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów (kody PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z), firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów (kody PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z) oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu.

Ze zwolnienia skorzysta przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku. I w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, miał przychód niższy minimum o 75 proc. w porównaniu z przychodem sprzed roku. Musiał również złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe, jeśli nie był zwolniony z obowiązku ich przekazywania do ZUS. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za miesiące wskazane we wniosku. Po ich umorzeniu płatnik będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaty lub zostanie ona rozliczona na należności za inne miesiące.

Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć do 15 marca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B. Szczegółowe informacje o wsparciu są na stronie www.zus.pl.