Kategoria: Przewodnik krajoznawczy
Opublikowano: 2012-03-07 23:01:40 przez system

Na szlaku turystycznym-Trasa dla Ciebie

W tym rozdziale „Przewodnika krajoznawczego „Krajobrazy bocheńszczyzny” pod znamiennym tytułem - Trasa dla Ciebie, przedstawiać będziemy w kilkunastoodcinkowym cyklu trasy proponowanych wycieczek. Wędrówka nimi winna nam odsłonić kolejne uroki bocheńszczyzny w kompleksowym, czyli krajoznawczym ujęciu tematu. Nie ma bardziej trafnego sposobu poznawania jakiejkolwiek przestrzeni krajobrazowej, niż bezpośrednie jej przemierzanie w poszukiwaniu turystycznych i krajoznawczych treści. To obok szlaków biograficznych istotna część poznawania regionu.

Już ponad sto trzydzieści lat temu wytyczono w polskich górach pierwsze ścieżki turystycznego poznawania, zwąc je szlakami turystycznymi. Na bocheńszczyźnie znakowane szlaki turystyczne pojawiły się wraz z założeniem w Bochni organizacji turystycznej - Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Pierwszy szlak wyznakowany został tu w 1928 r. przez bocheńskich działaczy turystycznych, a to: Stanisława Czyżewicza, Franciszka Bodziocha, Stanisława Fischera i Piotra Galasa pod kierownictwem ks. Walentego Gadowskiego. Był to szlak koloru niebieskiego przecinający z północy na południe Pogórze Wiśnickie, wiódł z Bochni do Rajbrotu. Za nim pojawiły się następne, obejmują już wspólnie znaczną część powiatu i adresowane są do różnych odbiorców, stosownie do ich zainteresowań i środka lokomocji jakim Ci zechcą się przemieszczać. Obecnie ilość znakowanych szlaków turystycznych przekroczyła już liczbę 20, częścią z nich opiekuje się PTTK, inne są w gestii ośrodków terenowych. Dzięki lokalnym inicjatywom ilość szlaków turystycznych systematycznie wzrasta, takimi znamiennymi przykładami mogą być: trasa spacerowa „Wzgórza wokół Sobolowa”, czy rowerowy „Szlak świętojański” do Góry św. Jana. W 25/26 numerze Czasu Bocheńskiego z lipca i sierpnia 2007 r. zostały zaprezentowane znakowane szlaki turystyczne występujące w obszarze powiatu bocheńskiego. Dzięki tym szlakom poznawanie Ziemi Bocheńskiej staje się łatwiejsze i bardziej owocne.

Od strzałki i znaku do krajoznawczego szlaku

Wraz z rozwojem zainteresowań uczestników ruchu turystycznego i środków lokomocji, szlaki turystyczne przybierały różnorodne formy i teraz niekoniecznie wyznaczają je kolorowe paski czy strzałki. Pojawiają się bowiem nowe trasy turystyczne jako umowne ciągi komunikacyjne, łączące określone punkty terenowe o jednorodnej tematyce. Wybranie określonych zagadnień jako celu poznawania, poszerza możliwości turystycznej penetracji. Takie szlaki wypełniają rozległą przestrzeń naszych zainteresowań, podpowiadają nam, w którą stronę skierować swe krajoznawcze oczekiwania. Każde z nas ma je przecież inne, nie mówiąc już o zróżnicowanych możliwościach fizycznych. Jednych interesuje architektura, drudzy chcą podziwiać elementy przyrody, innych zaś fascynuje przeszłość historyczna. Poprzez tak zredagowane szlaki, możemy bardziej intensywnie uczestniczyć w odkrywaniu swojego piękna, które gdzieś tam na nas oczekuje. Szlakiem turystycznym w takim rozumieniu, staje się każda droga, lądowa, wodna czy powietrzna, która służyć będzie przemieszczaniu się w poszukiwaniu przeżyć krajoznawczych. Zamiast znaku wyznacznikiem drogi staje się temat. A7 W obszarze Małopolski funkcjonuje już kilka takich szlaków, część z nich przebiega także przez powiat bocheński, możemy włączyć się w ich przebieg w dowolnym miejscu i czasie. W formie organizacyjnej przygotowano w Małopolsce między innymi następujące szlaki: Szlak Cysterski, Szlak Romański, Szlak Gotycki, Szlak Renesansu, Szlak Papieski, Małopolski Szlak Owocowy, Małopolski Szlak Geoturystyczny, Szlak Kolejowy przez Karpaty. Jednym z pierwszych takich szlaków „odkrywających” sferę specjalistycznych zainteresowań turystów, jest Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, znaczna jego część przebiega przez obszar naszego powiatu, szlak ten prezentowany był już na łamach Czasu Bocheńskiego, mamy na nim aż 13 obiektów, w większości są to świątynie. Odsłaniając nieco nasze najbliższe zamierzenia w tym kierunku, zamierzamy Państwa zaprosić między innymi na najwyższy szczyt Ziemi Bocheńskiej, w dolinę Stradomki czy do kamieni, o których się mówi, że gadają do siebie.

Z innych tego typu szlaków, które znaleźć można było w kolejnych wydaniach „Czasu Bocheńskiego” wymienić można: „Przez Puszczę Niepołomicką” oraz „Nad wielką rzeką Rabą”. Kolejna wycieczka z anonsowanego cyklu ukaże się już wkrótce, w dalszych odsłonach prezentować będziemy kolejne trasy i mamy nadzieję, że wędrówka nimi da jak najbardziej reprezentatywny wgląd w naszą bocheńską turystyczną przestrzeń.

Czesław Anioł