Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-04-10 15:05:49 przez system

100 rektorów na UJ

Ponad 100 rektorów z całej Polski weźmie udział w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania, które od 10 do 12 kwietnia odbędzie się w Krakowie, jest rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak.

Wśród zaproszonych gości swój udział zapowiedzieli: premier Donald Tusk, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, Elżbieta Bieńkowska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich poświęcone będzie omówieniu systemowej współpracy polskich uczelni z konferencjami rektorów Niemiec i Francji, w ramach akademickiego Trójkąta Weimarskiego, współpracy z Konferencją Rektorów Portugalii, a także z Ukrainą oraz innymi krajami, w tym z Brazylią i Turcją. Poruszona zostanie również wizja systemu zapewniania jakości kształcenia w polskich uczelniach oraz współpraca między środowiskami biznesowymi a środowiskiem akademickim, w tym przygotowywania do wspólnego kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki".

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, w piątek i sobotę, dotyczyć będzie także: regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie zabraknie informacji na temat realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W czasie spotkania rektorzy będą także kontynuować dyskusję na temat nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie, w tym o prawie własności intelektualnej w kontekście „uwłaszczenia" naukowców i otwartej nauki. Poruszone zostaną również kwestie wspólnego internetowego akademickiego kanału „Nauka", a także nowej matury oraz rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/16. Podczas Zgromadzenia Plenarnego zostaną powołane dwie Komisje: Komisja ds. równego traktowania oraz ds. wsparcia inicjatyw akademickich realizowanych w formule PPP.