Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-10-01 07:00:25 przez system

148 wniosków o "schetynówki"

148 wniosków o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wczoraj (30 września) minął termin składania wniosków o dotacje w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

22 powiaty złożyły 36 wniosków na łączną kwotę dotacji ponad 76,2 mln zł. Gminy złożyły 112 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 99,8 mln zł. W sumie małopolskie samorządy złożyły 148 wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok na łączną kwotę ponad 176 mln zł.

Do podziału jest ponad 71,5 mln zł. dotacji, jaką Małopolska otrzymała w tym roku na przyszłoroczne "schetynówki". To o ponad 9 milionów więcej niż w roku poprzednim. Kwota ta będzie dzielona po równo (po 50%) na drogi gminne i powiatowe.

Teraz o przyznaniu dofinansowania decydować będzie komisja, która do 30 października oceni wnioski i ogłosi listy rankingowe. Największa liczba punktów będzie przyznawana tym inwestycjom, które będą wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Duże znaczenie przy wyborze inwestycji będzie miał też jej wpływ na całość układu komunikacyjnego Małopolski. Ponadto, preferowane będą również wspólne wnioski kilku samorządów.
Dofinansowanie może otrzymać jeden projekt gminny i dwa projekty powiatowe. W przypadku miast na prawach powiatu dofinansowanie mogą otrzymać dwa wnioski.