Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-01-08 15:38:50 przez system

150. rocznica Powstania Styczniowego

<html />

Konkurs dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wykłady, wystawy, koncerty, debaty z udziałem młodzieży oraz seminarium dla nauczycieli o nowoczesnych metodach nauczania historii – to wydarzenia, które znalazły się w programie krakowskich obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego.

Do 12 kwietnia uczniowie krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać swoje prace (prezentacje multimedialne) do konkursu „Powstanie Styczniowe w ikonografii". Tematem prac powinny być miejsca, osoby, zdarzenia zawarte w polskiej ikonografii. Prace należy przesłać pocztą e-mail na adres powstanie1863@mdkfort49.krakow.pl wpisując w temacie wiadomości: nazwisko, imię i tytuł własny pracy. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do 17 maja 2013 r. Wręczenie nagród laureatom nastąpi na Uroczystej Sesji Rady Miasta Krakowa 5 czerwca 2013 r.

Celem konkursu, oprócz uczczenia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, jest upowszechnianie wiedzy o historii ziem polskich, kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz zachęcenie młodzieży do wyszukania krakowskich śladów powstania. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.krakow.pl.

Główna część obchodów rocznicy odbędzie się 23 stycznia (środa). O godz. 10:00 przy Wieży Ratuszowej spotkają się dzieci i młodzież z młodzieżowych domów kultury by tu wysłuchać opowieści o Powstaniu Styczniowym; o godz. 10:30 uczniowie odwiedzą oddział Muzeum Narodowego w Krakowie - Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. O godz. 12:00 rozpoczną się uroczystości na Cmentarzu Rakowickim gdzie złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. O godz. 17:00 rozpocznie się msza św. w intencji powstańców styczniowych w Bazylice Mariackiej, a o godz. 19:00 w Filharmonii Krakowskiej odbędzie koncert „O ojców grób bagnetu poostrz stal" organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszenie „Passionart" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Przez cały miesiąc będzie się odbywać wiele wydarzeń towarzyszących rocznicy. 20 stycznia (niedziela) w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbędzie się wykład z cyklu „Muzeomania" - „Salon pod Faetonem" pt „Obok Orła znak Pogoni" – pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym w zbiorach MHK (godz. 16:00, Pałac Krzysztofory, Sala Fontany).

Od 22 stycznia do 26 maja Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na trzy wystawy: „Artyści – uczestnicy Powstania Styczniowego1863 roku" w Sukiennicach; „Portrety, symbole, broń – w rocznicę styczniowego zrywu" w Gmachu Głównym Muzeum oraz wystawa plenerowa na Plantach reprodukcji cykli Grottgera dot. powstania m.in. „Lithuania", „Polonia", „Wojna" itd. (realizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Krakowie).

W dniach 22-23 stycznia na Wieży Ratuszowej wywieszona zostanie flaga narodowa. 22 stycznia (wtorek) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na „Krakowskie kolokwium" – wykład „Romantycy kontra pozytywiści. Bić się czy się nie bić?" w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (Pałac Krzysztofory, godz. 18:00); a 27 stycznia (niedziela) na kolejny wykład z cyklu „Muzeomania" – „Salon pod Faetonem" pt. „Broń z krakowskiego warsztatu Höfelmajera. Karta z dziejów Powstania Styczniowego" (Pałac Krzysztofory, Sala Fontany, godz. 16:00).

Kolejne wydarzenie odbędzie się w lutym 2013 r. – będzie to seminarium dla nauczycieli o nowoczesnych metodach nauczania historii (szczegółowe informacje wkrótce). Z kolei w marcu 2013 r. odbędzie się trzydniowy event zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie oraz VI LO pt. „Spór o Powstanie Styczniowe". W programie znajdzie się panel dyskusyjny, Debata Oksfordzka oraz warsztaty dla gimnazjalistów.

Od kwietnia do września 2013 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wystawę „Kraków w Powstaniu Styczniowym" (Pałac Krzysztofory). Także w kwietniu 2013 r. zorganizowana zostanie miejska gra historyczna połączona z konkursem wiedzy historycznej. Jej organizatorami są :Rada Dzielnicy I, Rada Dzielnicy II oraz Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana. Ze środków Dzielnic I i II renowacji poddane zostaną także kwatery powstańcze na Cmentarzu Rakowickim.

W czerwcu 2012 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, dotyczącą organizacji obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego.