Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-03 14:15:01 przez system

3 Maja - rozdano ordery i obywatelstwa

3 maja przypada święto narodowe, które przypomina uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. O godz. 10 w Katedrze Wawelskiej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Potem uczestnicy nabożeństwa uroczyście przemaszerowali na plac Matejki, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożone zostały kwiaty.

- Zebraliśmy się, by wspomnieć naszych rodaków, którzy w sytuacji trudnej wznieśli się ponad różnice poglądów i egoizm, aby dla Ojczyzny przygotować ważną zmianę - podkreślił Jerzy Miller, dodając, że przed każdym pokoleniem stoją jakieś wyzwania.

Na placu Matejki wojewoda małopolski wręczył odznaczenia państwowe i akty nadania obywatelstwa polskiego. Akty nadania obywatelstwa polskiego otrzymały 22 osoby. Wszystkie uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Wśród osób, które otrzymały polskie obywatelstwo są m.in.: Paul Neuwelt z Kanady. W czasie studiów przyjechał do Polski, by wziąć udział w kursie języka polskiego i kultury dla cudzoziemców na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem w 1994 roku ponownie przybył do Polski i podjął pracę w prywatnej szkole językowej. Obecnie prowadzi własną szkołę języków obcych w Nowym Targu, udziela się też społecznie w Miejskim Młodzieżowym Klubie Sportowym, pełniąc w nim funkcję członka zarządu do spraw hokeja na lodzie.

Z kolei Jerzy Jaskiewicz pochodzi z Białorusi. W 1991 roku wstąpił do rzymsko-katolickiego Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, a w 1996 roku został przyjęty do Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w Krakowie. W 2004 roku złożył śluby wieczyste. W 2007 rozpoczął pracę jako sekretarz prowincji w Kurii Prowincjalnej Bonifratrów w Warszawie.

W 2010 roku wojewoda małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 120 osobom, natomiast w roku 2011 – 179.

Jerzy Miller wręczył także odznaczenia, którymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował osoby zasłużone z terenu województwa małopolskiego.

Za wybitne zasługi w podejmowanej dla kraju, pracy zawodowej i działalności społecznej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Tadeusz Gorycki, za wybitne zasługi w działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz dialogu międzykulturowego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Adam Tadeusz Terlecki, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Zofia Kubińska, za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Zofia Barus, Wincenty Cieślewicz oraz Janusz Adam Drwota.