Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-09 20:26:31 przez system

40 tys. na własną firmę

<html />

Bezrobocie w województwie małopolskim wciąż rośnie. Codziennie z mediów dochodzą informacje o kolejnych bankrutujących firmach, kryzysie w poszczególnych branżach i setkach zwalnianych osób. Rynek pracy nie jest na tyle chłonny, aby osoby te płynnie znalazły ponowne zatrudnienie.

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie biznesu, która może wynosić nawet 40 tys. zł, stanowi dla wielu bezrobotnych szansę na rozwój zawodowy, a ponadto umożliwia tworzenie miejsc pracy, przez co wpływa pozytywnie na gospodarkę.

Firma PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą AG Test HR od kwietnia realizuje projekt „Nowe kwalifikacje- nowa praca. Program outplacement w województwie małopolskim”, w ramach którego oprócz możliwości skorzystania ze szkolenia przekwalifikowującego można starać się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

O dotację może ubiegać się każda osoba, która zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego oraz w okresie ostatnich 6 miesięcy utraciła pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu tworzenia biznesplanu oraz zakładania i prowadzenia własnej firmy. Po zakończeniu wsparcia zostanie przeprowadzony konkurs na biznesplan, w ramach którego połowa osób z najlepszym biznesplanem otrzyma wsparcie finansowe w formie jednorazowej, bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe do wysokości 800 zł wypłacanego przez sześć miesięcy.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy po zarejestrowaniu firmy.

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji rozpoczyna się 9 sierpnia 2012.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Wszystkie działania są bezpłatne.