Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-25 16:04:01 przez system

AGH: będą konferowali o zgazowaniu węgla

26 września b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”.

Spotkanie naukowców i przedsiębiorców związane jest z zadaniem badawczym realizowanym w latach 2010–2015 przez konsorcjum, którego liderem jest AGH, zaś w jego skład wchodzą: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicki Holding Węglowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A. i Grupa Azoty ZAK S.A. Budżet tego projektu obejmuje dofinansowanie z NCBiR (80 mln zł) oraz wkład partnerów przemysłowych, wynoszący niemal 10 mln zł. Naukowcy
i przemysłowcy realizują zadania w ośmiu grupach tematycznych. Czwartkowa konferencja służyć ma podsumowaniu dotychczasowych efektów projektu. Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in. tak interesujące kwestie jak:

· pomysł na wykorzystanie groźnego dla naszego klimatu dwutlenku węgla
w produkcji paliw, energii i chemikaliów,

· koncepcja zwiększenia zasobów węgla w Polsce (niemożliwego do wydobycia w tradycyjny sposób) - rozwiązanie to znalazło już odzwierciedlenie
w wynalazku opracowanym przez AGH, którego nazwa brzmi: „Układ wyrobisk w kopalni głębinowej węgla kamiennego i sposób eksploatacji w kopalni głębinowej węgla kamiennego dla wybierania pokładów zalegających na dużych głębokościach poniżej najniższego poziomu wydobywczego”,

· uruchomienie w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu instalacji pilotażowej do ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, wykorzystującej dwutlenek węgla jako czynnik zgazowujący,

· budowa pilotażowego reaktora podziemnego zgazowania węgla w kopalni „Wieczorek”.

Konferencja odbędzie się w godz. 9:30-15:30 w Centrum Ceramiki AGH (wejście od ul. Akademickiej) i ma charakter otwarty dla przedstawicieli mediów. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl