Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-05 15:44:28 przez system

AGH partnerem Delphi

5 marca b.r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała umowę o współpracy z firmą Delphi, precyzującą długoletnią relację pomiędzy partnerami.

List intencyjny został podpisany przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH, prof. Jerzego Lisa oraz Scotta Kuyawa, dyrektora Centrum Technicznego Delphi w Krakowie. W ramach porozumienia przewidziano m.in.: opracowywanie przez uczelnię programów kształcenia dla długoterminowych potrzeb wynikających
z lokalnego rynku pracy, prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem laboratoriów, zaplecza technicznego i potencjału obu stron, promowanie nowoczesnych rozwiązań i filozofii wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym poprzez włączanie pracowników Delphi w prowadzenie prelekcji, wykładów i warsztatów dla studentów AGH oraz wspólne przygotowanie
i realizację projektów finansowanych z funduszy i dotacji.

  • „Podpisane w 2007 roku porozumienie z AGH regulowało głównie realizację prac dyplomowych” – podkreśla Scott Kuyawa, dyrektor Centrum Technicznego Delphi w Krakowie. – „Od tego czasu zakres współpracy był systematycznie poszerzany
    w ramach wspólnych projektów, jak choćby: serii wykładów na temat elektroniki w motoryzacji przygotowanej i przeprowadzonej na uczelni przez krakowskich inżynierów czy też przekazania modelu systemu elektroniki samochodowej na rzecz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH”.
    Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH, prof. Jerzy Lis dodaje: - *„Nasza współpraca z firmą Delphi jest jednym z modelowych przykładów współdziałania uczelni z przemysłem. Głównymi jej beneficjentami, z czego bardzo się cieszymy, będą nasi studenci. Warto nadmienić, że AGH ma już ponad 260 podobnych umów z wiodącymi przedsiębiorstwami z kilkudziesięciu branż”. *

Delphi jest wiodącym, globalnym dostawcą systemów elektronicznych
i technologii dla przemysłu motoryzacyjnego, pojazdów użytkowych i innych segmentów rynku. Koncern rozpoczął działalność w Polsce w 1994
r. zatrudniając 250 pracowników. Dziś w czterech zakładach produkcyjnych
i nowoczesnym Centrum Technicznym w Krakowie, pracuje ponad 4 tys. osób.
W Krakowie polscy inżynierowie prowadzą badania nad zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami dla światowych producentów samochodów. Także
w zakładzie w Ostrowie Wielkopolskim grupa inżynierów zajmuje się pracami B+R. Więcej na stronie www.delphi.com/Poland