Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-20 15:21:41 przez system

AGH współpracuje ze Świdnikiem

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz PZL-Świdnik, spółka z grupy AgustaWestland, kluczowy pracodawca w sektorze lotniczym w Polsce oraz jeden z liderów w zakresie dostarczania nowoczesnych rozwiązań lotniczych, podpisały porozumienie o współpracy.

Filarami porozumienia będą przede wszystkim wspólnie prowadzone projekty i badania naukowe w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii, a także edukacja przyszłych pokoleń inżynierów. Głównymi beneficjentami współpracy będą studenci i absolwenci AGH oraz pracownicy uczelni i spółki PZL-Świdnik. Umowa dotyczyć będzie organizacji praktyk oraz staży dla studentów i absolwentów Akademii oraz pomoc w przygotowywaniu prac badawczych studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Istotnym elementem porozumienia będzie również wymiana pracowników AGH i PZL-Świdnik w celach szkoleniowych oraz wspólna organizacja konferencji i seminariów naukowych. Na najlepszych studentów, którzy aktywnie włączą się we współpracę obu partnerów, przewidziane są atrakcyjne stypendia.

Komentując podpisanie porozumienia, Nicola Bianco, Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik powiedział: - Jesteśmy pełni uznania dla ogromnego wkładu AGH w rozwój polskiej branży lotniczej oraz nieustanny rozwój polskiej nauki. Cieszymy się, że spółka PZL-Świdnik będzie mogła uczestniczyć w przekazywaniu specjalistycznej wiedzy i know-how kształconym w Polsce inżynierom.

Mieczysław Majewski, Prezes Zarządu PZL-Świdnik dodał: *- Przez ponad 60 lat działalności w branży lotniczej spółka PZL-Świdnik dowiodła, że posiada zdolności w zakresie opracowywania i promowania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań lotniczych na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że razem z naszym nowym partnerem będziemy mogli jeszcze bardziej wspierać rozwój rodzimej branży lotniczej, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego w Polsce. *

Prorektor ds. Współpracy AGH, Profesor Tomasz Szmuc, powiedział: *- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sformalizowania tej współpracy. PZL-Świdnik dołącza do grona prawie 300 naszych partnerów przemysłowych, stając się jednocześnie jedną z ciekawszych propozycji rozwoju dla naszych studentów i naukowców. *