Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-02-20 14:52:30 przez system

AGH: wykład Dominique'a Ristori

21 lutego b.r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza na wykład otwarty, który wygłosi Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii Komisji Europejskiej. Spotkanie odbędzie się z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, autora raportu dotyczącego środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego, odpowiedzialnego również za działania w obszarze energetyki i ochrony środowiska.

Dominique Ristori pracuje w Komisji Europejskiej od 1978 roku, zajmując ważne stanowiska kierownicze. W latach 2010–2013 pełnił on funkcję dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre), a w latach 2006–2010 był zastępcą dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu.

Jako specjalista w sektorze energetycznym brał udział w kreowaniu polityki energetycznej UE. Odegrał ważną rolę w procesie przygotowania i przyjmowania dwóch pierwszych dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej. Jest również inicjatorem regularnie odbywających się spotkań międzynarodowych: Forum Regulacji Energii Elektrycznej we Florencji oraz Forum Regulacji Gazu w Madrycie, które gromadzą ministrów, władze krajowe, Komisję Europejską, operatorów systemów przesyłowych, dostawców, handlowców, konsumentów, związki zawodowe, użytkowników sieci oraz giełdy energii.

Wykład rozpocznie się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Rektoratu AGH (bud. A-0, I p., s. 106). W imieniu władz AGH oraz posła Bogusława Sonika serdecznie zapraszany do udziału w spotkaniu. Wykład będzie tłumaczony na język polski z języka francuskiego.