Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-04-16 19:11:36 przez system

Andrychów: trzej imigranci w tirze

W dniu 13.04.2018 r. funkcjonariusze PSG w Zakopanem w miejscowości Andrychów zatrzymali trzech obywateli Pakistanu.Mężczyźni ukryci w naczepie samochodu ciężarowego nielegalnie wjechali do Polski.

Informację o nielegalnych imigrantach, którzy znajdują się w samochodzie ciężarowym Straż Graniczna otrzymała od Policji z Andrychowa. Natomiast Policję poinformował kierowca tira - ob. Serbii - który po dokonaniu odprawy celnej, na terenie placu celnego w Andrychowie usłyszał odgłosy dochodzące z naczepy prowadzonego przez niego samochodu ciężarowego.

Na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze PSG Zakopane. W trakcie czynności wyjaśniających ustalono, iż ob. Pakistanu wjechali do Polski ukryci w naczepie samochodu ciężarowego marki Mercedes w dniu 13.04.2018 r. przez byłe drogowe przejście graniczne w Chyżnem. Po wykonanych czynnościach procesowych przez funkcjonariuszy Policji, cudzoziemcy zostali przekazani funkcjonariuszom Placówki SG w Zakopanem.

Trzem obywatelom Pakistanu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa za czyn z art. 264 § 2 kk. tj. w dniu 13.04.2018 r. w warunkach z góry powziętego zamiaru, we współdziałaniu przekroczyli granicę państwową Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom, w ten sposób, że nie posiadając dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy RP, w ukryciu zamkniętej naczepy na serbskich numerach rejestracyjnych ciągnika siodłowego marki Mercedes, wyruszając z Republiki Serbii, przekroczyli wbrew przepisom granicę słowacko-polską, w m. Chyżne, w celu kontynuowania podróży do miejsca docelowego na terytorium państw UE.

Obywatele Pakistanu przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze.
W dniu 14.04.2018 po południu w Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie cudzoziemcy zostali w ramach readmisji uproszczonej przekazani stronie słowackiej.

Tekst i zdjęcie: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl