Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-23 15:35:28 przez system

Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych?

Podczas sesji Rady Miasta 22 października tarnowscy radni podjęli uchwałę o poparciu inicjatywy nadania autostradzie A-4 nazwy „Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Ministerstwo Infrastruktury.

Zatwierdzenie uchwały jest symbolicznym gestem, gdyż decyzję musi podjąć resort infrastruktury, a nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Generalna dyrekcja realizuje te działania, które są zgodne z polityką prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury – tłumaczy Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

Inicjatywa pochodzi od Fundacji Prudentia et Progressus, która chce połączyć dwa krańce Polski symbolem pamięci o niezłomnych obrońcach wolności i niepodległości. Trasa ma być szlakiem pamięci i męstwa polskich patriotów.

Żołnierze wyklęci (niezłomni) tworzyli antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, tocząc nieówny bój aż do lat 50-tych XX wieku.