Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-12-06 16:48:49 przez system

Azoty Tarnów wprowadzają nową markę – Grupa Azoty

Wszystkie spółki tworzące Grupę Kapitałową Azoty Tarnów działają już pod nową, wspólną marką – Grupa Azoty.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów), będąc jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów wprowadzają w od 6 grudnia na rynek nową, wspólną markę „Grupa Azoty”.

Marką tą będą się posługiwać wszystkie spółki należące do Grupy. Nowoczesna marka ma za zadanie jasno i klarownie określać Grupę Azoty, jej pozycję na rynku, a także wskazywać oferowane rynkowi produkty. Decyzja o wprowadzeniu nowej marki to dla Grupy nowe otwarcie. Konsolidacja polskiej branży chemicznej, przeprowadzona dotychczas przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., umożliwiła skupienie wielu spółek w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Obecnie Grupa jest nie tylko największym polskim koncernem chemicznym, ale również jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku. Posiada bardzo bogatą paletę produktów w różnych dziedzinach branży chemicznej. Wprowadzenie nowej, jednolitej marki dla wszystkich produktów Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ma na celu zwiększenie rozpoznawalności nowej marki, pod którą zostanie zaprezentowana kompleksowa oferta dla klientów w całym kraju i za granicą.

Ten strategiczny krok ma znaczenie nie tylko symboliczne. To kolejny ważny etap budowania tożsamości Grupy Kapitałowej. Jest on jednocześnie nowym zobowiązaniem wobec klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Dzięki niemu każdy, kto do tej pory korzystał z naszych produktów i usług, będzie mógł je łatwiej i szybciej odnaleźć w ramach jednej, bogatszej oferty – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

- Nazwa „Grupa Azoty” w zwięzłej formule zawiera z jednej strony pamięć o własnej tradycji, z drugiej natomiast wyraża siłę potrzebną do działania na współczesnych rynkach kapitałowych. Kontekstem tej śmiałej decyzji jest również zmieniający się dynamicznie krajobraz europejskiego i światowego przemysłu chemicznego. Tempo tych przemian zmusza najważniejszych graczy działających w tej branży do aktywności, rozwoju i długoterminowego strategicznego myślenia. Wiemy o tym dobrze – dlatego nie przestajemy myśleć o przyszłości. Stawiając jeden przełomowy krok, myślimy już o kolejnym – dodaje Jerzy Marciniak.

Nowa nazwa to tylko jeden element zmiany. Towarzyszy jej oczywiście nowe logo. Syntetyczny wizerunek wzbijającej się do lotu jaskółki (nawiązanie do historycznego znaku firmowego tarnowskich Azotów) łączy się w nim z przemyślanym liternictwem nawiązującym, do najlepszych tradycji nowoczesnego designu. Równomiernie rozłożone światło specjalnie zaprojektowanej typografii buduje wrażenie spokoju, otwartości i zaufania.

Wprowadzony zostaje jednolity system identyfikacji wizualnej – czyli koncepcja wizualnej tożsamości Grupy szczegółowo skodyfikowana w Księdze Marki (Brand book). Księga Marki wyznacza konsekwentne zasady wizualnego prezentowania samej firmy, jak i jej różnorodnych produktów, występujących od teraz w ramach jednej wspólnej oferty. Wskazuje również najważniejsze pojęcia oraz skojarzenia, za pomocą których Grupa Azoty chce opowiadać o swojej misji i swoich wartościach. Generalnemu hasłu identyfikującemu Grupę – Siła tworzenia – podporządkowane są słowa, takie jak: Wiedza, Odpowiedzialność, Innowacyjność, Harmonia i Bezpieczeństwo.

Równocześnie rozpoczyna się ogólnopolska kampania, wprowadzająca nową markę na rynek pod hasłem „Nowe oblicze polskie chemii”.

Foto: Grzegorz Golec