Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-05 05:29:24 przez system

Bezpłatne badania diagnostyczne

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a organizuje, a Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego finansuje bezpłatne badania diagnostyczne.

"Wczesne wykrywanie raka piersi" - adresatem sq kobiety w 40-50 lat (u których ostatnie badanie mammograficzne było wykonane w 2007 r. lub wcześniej), zamieszkałe na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego.

"Wczesne wykrywanie stanów przedczerniakowych l czerniaka skóry" - program skierowany jest do osób powyżej 20 roku życia ze zmianami na skórze, niebędqcych w aktualnym leczeniu onkologicznym lub obserwacji Poradni Onkologicznej, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.

Dodatkowe informacje oraz rejestracja telefoniczna pod nr tel. 0146315859 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 - 14:00. Badania wykonywane będą do 30 listopada 2009 r. lub do wyczerpania limitu.