Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-19 13:02:33 przez system

Bieżanów nie lęka się już powodzi

Zakończyła się budowa zbiornika retencyjnego na Serafie. Od dziś obiekt będzie chronił mieszkańców krakowskiej dzielnicy Bieżanów przed powodziami. Inwestycję, na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, zrealizowała Skanska. Wartość robót budowlano-montażowych to blisko 13,5 mln zł brutto.

Inwestorem zadania jest województwo małopolskie, reprezentowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a partnerem przy realizacji inwestycji – Gmina Miejska Kraków.
Największy zbiornikZbiornik retencyjny jest zlokalizowany pomiędzy ulicami Drożdżową, Bogucicką, Ślósarczyka oraz linią kolejową Kraków – Wieliczka. Jest największym tego typu obiektem na Serafie o pojemności 130 tys. metrów³ pojemności całkowitej. Rzędna piętrzenia normalnego i maksymalnego zbiornika wynosi 210 m n.p.m. Wysokość piętrzenia to maksymalnie 4,5 m. Całkowita powierzchnia zajęta pod inwestycję to ok. 9 ha, z czego zbiornik wraz z zaporą czołową i zaporami bocznymi obejmuje 7 ha.

Czasza zbiornika zajmuje powierzchnię 6,58 ha, co jest powierzchnią zalewu maksymalnego. Zapora ziemna, która powstała w ramach zbiornika ma 340 m długości. Wybudowany przez Skanska zbiornik retencyjny jest pierwszym z pięciu na rzece Serafie i potoku Malinówka, jakie mają powstać na zlecenie MZMiUW. W sumie pojemność retencyjna wszystkich obiektów ma wynieść 430 tys. m³