Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-11-30 15:14:11 przez system

Brzeska Biblioteka najlepsza w województwie

28 listopada ogłoszono wyniki 6 edycji Rankingu Bibliotek, organizowanego przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zajęła I miejsce w województwie małopolskim w kategorii – najlepsze w województwach, a 14 w kategorii ogólnopolskiej.

W Rankingu Bibliotek nagradzane są samorządy najbardziej zaangażowane w rozwój kulturalny, dla których dobrze działająca biblioteka jest najlepszym świadectwem dbałości o dostęp do kultury dla mieszkańców gminy.

W tegorocznym Rankingu Bibliotek, w którym wzięło udział ponad 800 placówek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu) oceniano m.in.:
· powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
· średnie zatrudnienie w placówce,
· wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
· wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku,
· nowe książki zakupione w 2015 roku,
· udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku,
· pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2014 roku,
· dostępne dla czytelników tytuły prasowe,
· oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów – posiadanie strony, internetowej, dostępność Internetu dla czytelników (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi),
· działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie,
· wolontariat,
· udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność książek dla osób słabowidzących i niewidomych,
· liczbę czytelników na 1000 mieszkańców,
· liczbę wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku.

W uroczystej gali odbywającej się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, podczas której nagrodzono przedstawicieli samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderów każdego z województw, wzięły udział p.o. Dyrektor PiMBP Karina Legutek oraz poprzednia dyrektor Maria Marek.