Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-08-17 22:18:20 przez system

Brzesko: trwa odbiór techniczny zjazdu

Rozpoczęły się procedury pierwszych odbiorów, związane z oddaniem do użytku północnego zjazdu z autostrady czyli obwodnicy Mokrzysk. W poniedziałkowym (17 sierpnia) odbiorze technicznym uczestniczył m.in. burmistrz Grzegorz Wawryka, naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski, pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku, przedstawiciele wykonawcy oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

Północny zjazd z autostrady będzie miał kategorię drogi wojewódzkiej. Droga ta przejmie prawie w całości ruch w kierunku Kielc i Warszawy. Dzięki temu w centrum Mokrzysk nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Inwestorem północnego zjazdu z autostrady jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, budowa kosztowała ponad 30 milionów złotych, a swój wkład w koszty budowy wniosła również gmina Brzesko.