Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-06 03:26:48 przez system

Brzesko z patronem

Apostoł Jakub Większy lub Starszy został patronem Brzeska ? tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Apostoł ten należał wraz z Piotrem i Janem do trzech uprzywilejowanych uczniów Jezusa, dopuszczonych do udziału w ważnych chwilach Jego życia.

Jakub Większy był synem rybaka Zebedeusza, bratem Jana Apostoła i Ewangelisty. Matką Jakuba była Salome, należąca do grupy osób towarzyszących i posługujących Jezusowi. Rok 2010 będzie obchodzony w Europie Rokiem Świętym Jakubowym. Realizując Jakubową misję pielgrzymowania, w Europie została utworzona sieć Dróg św. Jakuba a parafia w Brzesku została wyznaczona koordynatorem i opiekunem duchowym szlaku na trasie z Korczowej do Krakowa, której celem jest Santiago de Compostela.

- W Brzesku od XV wieku istnieje kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła. Kościół był fundacją rycerską, a tytuł kościoła był prawdopodobnie przydzielony z racji, że św. Jakub jest też patronem rycerzy. Jako miasto na szlakach handlowych, przede wszystkim z Kijowa na Zachód, było przystanią dla pielgrzymujących, którzy w patronie naszego kościoła widzieli także swego patrona i obrońcę. Kościół św. Jakuba Apostoła dał początek dwóm brzeskim parafiom uposażając je materialnie. Również mieszkańcy Brzeska związani byli z patronem swojego kościoła nadając bardzo często swoim synom na chrzcie imię Jakub — mówi proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jakuba Józef Drabik.