Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-04-07 15:28:51 przez system

Brzesko: zjazd z autostrady do końca roku?

Ruch, na tymczasowym zjeździe z autostrady A 4 w Brzesku, który prowadzi przez ulicę Leśna w Brzesku, nasila się z godziny na godzinę. Wszystko wskazuje na to, ze są to ostatnie święta, kiedy tędy będą poruszały się pojazdy tranzytowe oraz ciężarówki i autobusy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie deklaruje, że w tym roku zostanie ukończona obwodnica południowo – zachodnia Brzeska, czyli zjazd docelowy z autostrady.

Droga łącznikowa będzie podłączona do ul. Leśnej i ul. Gajowej poprzez skrzyżowanie skanalizowane. Następnie trasa drogi będzie przebiegać po terenach zalesionych, należących do Nadleśnictwa Brzesko, następnie przechodzić będzie po terenach rolnych, będących we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym i włączać się będzie do drogi krajowej nr 4 poprzez rondo. W etapie perspektywicznym droga łącznikowa przechodzić będzie nad DK 4 i łączyć się będzie z nią poprzez węzeł typu karo.

Koszt budowy zjazdu docelowego tzw. „zachodnią obwodnicą” wynosi ok. 45 milionów złotych.