Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-08-26 19:26:34 przez eb

Coraz bliżej międzynarodowej matury w VI LO

Jeszcze tylko zielone światło resortu edukacji i VI Liceum Ogólnokształcące będzie pierwszą krakowską szkołą samorządową oferującą uczniom możliwość zdawania matury międzynarodowej. 25 sierpnia Rada Miasta Krakowa wystąpiła do MEiN o zgodę na utworzenie w VI LO oddziałów międzynarodowych, które będą przygotowywać uczniów do tego egzaminu. Ich uruchomienie planowane jest na rok szkolny 2022/2023.

Międzynarodowa matura (International Baccalaureate, IB) otwiera ambitnej młodzieży drzwi do studiowania na najbardziej prestiżowych uczelniach z całego świata, jak Oxford, Harvard czy Princeton. Wprowadzenie tego egzaminu i towarzyszącego mu programu nauczania do szkół samorządowych to jeden z priorytetów edukacyjnych Krakowa. Władze miasta chcą, żeby międzynarodowy dyplom był bardziej dostępny, niezależnie od statusu materialnego młodych ludzi i ich rodzin. Obecnie w Krakowie taką maturę można zdawać tylko w kilku szkołach prywatnych.

Niebawem do grona jej organizatorów dołączy samorządowe VI Liceum Ogólnokształcące. „Szóstka”, która od ponad dwudziestu lat prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim, otrzymała w lipcu br. od International Baccalaureate Organization – fundacji edukacyjnej z siedzibą w Genewie – akredytację do udziału w programie The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP). Ostatnim warunkiem jest uzyskanie zezwolenia MEiN na utworzenie oddziałów międzynarodowych. Uprawniona do wnioskowania w tej sprawie Rada Miasta Krakowa podczas sesji 25 sierpnia podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

– To była długa droga. Dwa i pół roku temu złożyliśmy wniosek o przystąpienie do programu międzynarodowej matury. Od tego czasu nasi nauczyciele szkolili się, pisali programy w języku angielskim, które były potem sprawdzane i korygowane. Odbyły się także dwie wizyty oceniające w naszej szkole. Teraz pozostało nam jeszcze uzyskać zgodę ministerstwa edukacji – podsumował podczas sesji RMK dyrektor VI LO Czesław Wróbel.

Dwa oddziały międzynarodowe, które zgodnie z planem mają zostać otwarte w roku szkolnym 2022/2023, w sposób naturalny poszerzą i uzupełnią ofertę edukacyjną VI LO. Ich celem, jak zakładają wytyczne programowe, będzie kształcenie dociekliwych, ambitnych, posiadających wiedzę i opiekuńczych młodych ludzi, szanujących dziedzictwo własnego narodu, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat poprzez zrozumienie i szacunek międzykulturowy.

Program nauczania realizowany w oddziałach międzynarodowych ma charakter holistyczny – łączy teorię z praktyką, zachęca do realizacji projektów badawczych i poszerzania horyzontów, przygotowuje do uczenia się przez całe życie i podejmowania wyzwań stawianych przez współczesny świat, kładzie nacisk na zaangażowanie społeczne i otwartość na inne kultury, rozwija umiejętność analizy problemów z różnych punktów widzenia. Obowiązkowe są też zajęcia z teorii wiedzy, poświęcone procesowi poznania i krytycznemu podejściu do powszechnie dostępnych informacji. To dobra propozycja dla ambitnych, pracowitych i odpowiedzialnych młodych ludzi – nie tylko przepustka do najlepszych światowych u krajowych uczelni, ale też świetny start w dorosłość.