Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-05 11:46:36 przez system

Coraz bliżej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Jerzy Miller, wojewoda małopolski wziął udział w konferencji upowszechniającej nowe rozwiązania w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Konferencja odbyła się w Sali Obrad im. S. Wyspiańskiego Rady Miasta Krakowa. Celem konferencji było przybliżenie samorządom sposobu wykorzystania kapitału i umiejętności podmiotów prywatnych do realizacji projektów, służących mieszkańcom Małopolski, które nie mogą być sfinansowane ze środków publicznych.

W trakcie spotkania omówione zostały zasady Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które wprowadza nowa ustawa. Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki omówił rolę PPP w polityce gospodarczej rządu. O najistotniejszych zapisach nowej ustawy opowiedział Grzegorz Lang z Ministerstwa Gospodarki. Przedstawione zostały prawne i finansowe aspekty inwestycji realizowanych w systemie PPP. Omówione zostały również dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów PPP.

Patronat nad konferencja objął Jerzy Miller, wojewoda małopolski.
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu 16 konferencji regionalnych organizowanych przez Fundację Centrum PPP.

Centrum PPP działa od lipca 2008 r. Powołane zostało przez 39 prywatne i publiczne podmioty, m.in.: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia regionalne.

Centrum PPP popularyzuje w Polsce wiedzę o możliwościach, jakie daje realizacja inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego m.in.: poprzez upowszechnianie doświadczeń z krajów, gdzie PPP rozwija się bez przeszkód. Centrum pomaga także w opracowywaniu standardów umów i procedur niezbędnych przy budowaniu partnerstwa oraz w tworzeniu warunków skracających czas przygotowania projektów. Fundacja będzie także monitorowała rozwój inwestycji w ramach PPP.

Źródło: UW