Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-07 01:27:25 przez system

Ćwiczenia brzeskich strażaków

Troska o bezpieczeństwo pożarowe zabytkowych obiektów sakralnych, zajmujących czołowe miejsce w dziedzictwie kulturowym ziemi brzeskiej, jest od wielu lat priorytetem w działaniach operacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Po raz drugi w tym roku zorganizowano ćwiczenia gminne, których tematem był pożar zabytkowego kościoła.
Tym razem ćwiczenia przeprowadzono na terenie kościółka p.w. Św. Anny na Bocheńcu w Jadownikach. W ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brzesko jak również zastępy brzeskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie założeń powiatowego planu ratowniczego jak również doskonalenie technik działań ratowniczych, jednostek ochrony przeciwpożarowej, podczas gaszenia pożarów zabytkowych obiektów sakralnych.
* - Bez wątpienia ćwiczenia są jedną z najbardziej efektywnych form szkolenia strażaków, umożliwiają zweryfikowanie zdobytej wiedzy w bezpośrednich działaniach. W trakcie ćwiczeń po przedstawieniu przez naczelnika wydziału operacyjnego KP PSP w Brzesku zagadnień dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków oraz podstaw organizacji działań ratowniczych, wszystkie przybyłe jednostki sprawdziły swe umiejętności w pozorowanych działaniach gaśniczych — mówi komendant KP PSP, Dariusz Pęcak.*

Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. Piotr Strojny, oceniając ćwiczenia potwierdził dobry poziom przygotowania do działań strażaków OSP gminy Brzesko, jak również pogratulował druhom z Jadownik, Wokowic oraz Poręby Spytkowskiej nowo pozyskanych samochodów ratowniczo gaśniczych.
Ćwiczenia zorganizowano dzięki wspólnym staraniom burmistrza Grzegorza Wawryki, komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druha Adama Cebuli oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.