Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-09 14:35:30 przez system

Czas wreszcie skończyć z durnym zwyczajem

<html />

Zbliża się wiosna, a wraz z nią problem wypalania traw. Co roku to samo. Mieszkańcy podpalają trawy, strażacy interweniują. Takie praktyki są nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne. W pożarach łąk giną ludzie, zwierzęta, a środowisko naturalne ulega degradacji.

Wbrew utartym opiniom, wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści, a lista szkód jest bardzo długa:
• W pożarach łąk i pastwisk giną ludzie (w ubiegłym roku tylko w naszym województwie śmierć poniosło kilka osób).
• Gęsty dym stanowi zagrożenie na drodze, gdyż utrudnia kierowcom poruszanie się. Wskutek ograniczonej widoczności wzrasta ryzyko wypadków i kolizji. Kierowca wjeżdżając w zadymiony odcinek nie widzi w gęstej mgle pieszych, rowerzystów czy innych pojazdów.
• Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery.
• To także śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Na śmierć w płomieniach narażone są ptaki, których miejsca lęgowe znajdujące się na ziemi lub w strefie krzewów. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Giną także zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. W niebezpieczeństwie są także duże zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki. Dym utrudnia im orientację, co w konsekwencji grozi zaczadzeniem. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy. Na wskutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
• Wypalanie traw uszkadza glebę, co prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej, a w konsekwencji wpływa na pogorszenie i zmniejszenie plonów.
• Od traw zapalają się drewniane domy czy stodoły.
• Kłęby dymu w powietrzu to wątpliwa przyjemność dla ludzi, którzy w cieplejsze dni chcą pootwierać okna, iść na spacer czy do ogrodu.
• Wypalanie traw wiąże się z dużymi kosztami. Pozornie ponosi ją tylko straż pożarna, ale tak naprawdę na jej działalność łożymy wszyscy.
• Wypalanie traw jest łamaniem prawa. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004 roku nieprzestrzeganie zakazu wypalania łąk grozi karą grzywny lub nawet aresztu.