Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-01-26 11:40:59 przez system

Czy małopolskie projekty dostaną dotacje z Unii?

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – to pięć instytucji kultury Województwa Małopolskiego, które mają szansę otrzymać środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W sumie do Małopolski może trafić ponad 46 mln zł.

Wnioski złożone przez małopolskie instytucje kultury znalazły się w gronie 43 projektów pozytywnie ocenionych przez ministerstwo kultury i zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. – To znakomita wiadomość dla naszych jednostek kultury. Cieszę się, że doceniono je też na szczeblu centralnym i liczę na to, że w lutym, kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty, otrzymamy z ministerstwa dobre wiadomości. Nie mam wątpliwości, że te środki zostaną dobrze wykorzystane. Pozwolą nie tylko na ochronę zabytkowych obiektów muzealnych, ale też na konserwację i remont Filharmonii czy stworzenie nowej oferty dydaktycznej w lusławickim Centrum Muzyki – wylicza Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Na pozytywną ocenę wniosku czeka Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które stara się o środki na poprawę stanu technicznego swoich obiektów i przystosowanie ich do pełnienia funkcji kulturalnych, edukacyjnych i ekspozycyjnych. Konserwacji mają zostać poddane obiekty dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny (Hangar Główny, Kancelaria, Garaż nr 1, Garaż nr 2, Spadochroniarnia, Wartownia). Całkowity koszt prac to 13,6 mln zł, z czego dotacja unijna to 11,02 mln zł, a 1,1 mln zł to wkład z budżetu WM.

Gruntowną konserwację ponad 100 zabytków architektury drewnianej zlokalizowanych w kilku skansenach na terenie Małopolski planuje przeprowadzić Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Dofinansowanie ma szansę otrzymać projekt SKANSENOVA, dzięki któremu obiekty te nie tylko odzyskają dawny blask, ale też zostaną zabezpieczone przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz kradzieżami. Całkowity koszt to 13,6 mln zł, w tym dotacja z EFRR to 9,12 mln zł oraz wkład finansowy z budżetu WM 1,73 mln zł.

Równie gruntowne prace modernizacyjne i konserwatorskie chce prowadzić Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w swoich sześciu drewnianych obiektach: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galerii Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, zagrodzie Sołtysów w Jurgowie i zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze. Inwestycja ma obejmować też modernizację wnętrz tych obiektów. Całkowity koszt to 12,9 mln zł, w tym dotacja w ramach EFRR 8,92 mln zł oraz wkład finansowy z budżetu Małopolski 2,11 mln zł.

Na gruntowny remont czeka też Filharmonia Krakowska. Prace mają zabezpieczyć zabytkową siedzibę, wyeksponować jej walory architektoniczne i estetyczne oraz poprawić jej funkcjonalność. Melomani zyskają dodatkowe miejsca na widowni, natomiast muzycy – dodatkowe miejsce na estradzie, która docelowo ma pomieścić 100-osobową orkiestrę i 80-osobowy chór. Całkowity koszt prac wynosi 21,2 mln zł, w tym dotacja EFRR to 14,68 mln zł oraz wkład finansowy z budżetu WM 2,05 mln zł.

Nowoczesną, interaktywną ekspozycję prezentującą dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku planuje zorganizować Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Ekspozycja – w formie ścieżek dydaktycznych – ma prezentować twórczość m.in. Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego oraz współczesnych awangardowych twórców. Koszt projektu to 3,5 mln zł, z czego dotacja z EFRR to 2,32 mln zł oraz zakładany wkład z budżetu WM 880 tys. zł.

Cztery z tych projektów - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz Filharmonii Krakowskiej - znajdują się w dokumentach strategicznych województwa małopolskiego tj. Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego oraz zostały rekomendowane do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa małopolskiego.

Małopolskie projekty mają dużą szansę uzyskać dotację europejską. Łącznie do Małopolski może trafić blisko 120 mln zł, w tym ponad 44 mln zł do regionalnych instytucji kultury z przeznaczeniem na zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawę infrastruktury i dostępu do niej oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla odbiorców – mieszkańców i turystów.
Galeria zdjęć