Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-12-23 21:10:46 przez system

Darmowa komunikacja gdy smog

Uchwała o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie wejdzie w życie 26 grudnia 2015 r. Gdy przekroczony zostanie poziom stężenia pyłu PM10 w trzech stacjach monitujących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie powyżej 150 µg/m3 (jednej powyżej 200 µg/m3 lub 300 µg/m3) będzie decyzja o darmowej komunikacji miejskiej. We wtorek 22 grudnia uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana będzie na podstawie wyliczeń średniej z pomiarów stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, a także pomocniczo w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pod uwagę będą brane wyniki z danej doby odczytywane w godzinach 16:00-18:00. Wyniki tę będą podstawą do publikacji komunikatu o bezpłatnej komunikacji miejskiej przez całą następną dobę (w godzinach 00:00-24:00). Wyliczenia będą bazowały na stacjach pomiarowych z Al. Krasińskiego, z Kurdwanowa i Nowej Huty.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania. Osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi - maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie będzie mogła korzystać z bezpłatnej komunikacji.