Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-12-15 00:59:47 przez system

Diecezja tarnowska ma dwóch biskupów pomocniczych

Ks. dr Jan Piotrowski i ks. dr Stanisław Salaterski zostali nowymi biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej. Są cenionymi duszpasterzami, otwartymi na potrzeby drugiego człowieka.
Ks. Piotrowski to proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a ks. Stanisław Salaterski jest proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie.

Decyzję papieża Franciszka ogłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż w Wyższym Seminarium Duchownym.

- Pierwszy raz w historii mamy nominację dwóch biskupów pomocniczych. Diecezja jest dynamiczna, z dużymi wyzwaniami. Doświadczenie duszpasterskie nowych biskupów będzie bardzo cenne dla naszej diecezji – powiedział ordynariusz diecezji bp Andrzej Jeż.

Pasją ks. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu są misje.

    • Zadaniem każdego kapłana i biskupa jest przepowiadanie Ewangelii, a dzisiejsza rzeczywistość bardzo jej potrzebuje. Misje otwierają serce księdza na bliskość ludzi. Misje rodzą człowieka do innego patrzenia na ludzi, oczyszczają z wielu intencji i potrzeb materialnych, bo człowiek widzi, że można żyć inaczej *– dodaje.

Biskup nominat Jan Piotrowski powiedział też, że chce służyć i pozostać sobą. Podobnie mówił drugi biskup nominat Stanisław Salaterski.

„Po 19 latach probostwo zaskakiwało mnie prawie co dnia, bo chciałem być w problemach konkretnych ludzi. Wychodzić z jakimś słowem nadziei, czasem z pomocą w rozwiązywaniu problemów. Nie było łatwo, ale uważam, że to wszystko wtedy ma sens, jak to się przekłada na konkretne dobro, na wsparcie konkretnego człowieka i chciałbym, żeby w takim wymiarze było moje biskupstwo. Chciałbym nadal siadać w konfesjonale, być dostępnym dla ludzi, zejść na dzwonek, na ulicy rozmawiać z ludźmi” - powiedział tuż po nominacji.

W niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej czytany będzie komunikat biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, który prosi wiernych o modlitwę w intencji nowych biskupów pomocniczych.
Ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski są jedenastym i dwunastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Ich święcenia biskupie odbędą się w tarnowskiej katedrze, ale dokładny termin nie jest jeszcze znany. Prawdopodobnie będzie to pod koniec stycznia.

Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego rodzinną parafią. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r. Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP. Od dnia 22 listopada 2009 r. pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Jest dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Ks. prałat dr Stanisław Salaterski urodził się 5 listopada 1954 roku w Lipnicy Murowanej. Jego parafią rodzinną jest Tymowa. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1981 roku, w katedrze tarnowskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Muszyna. W latach 1984–1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem. Od lipca 1988 do września 1989 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Początkiem roku 1990 podjął funkcje diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. Przez dwa lata był asystentem w katedrze historii nowożytnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji podejmując różne funkcje: m.in. diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży, koordynatora duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski, wikariusza biskupiego do spraw młodzieży. W 1994 roku został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Od kwietnia 1995 pełni urząd proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, zaś od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe oraz członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.