Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-03 04:55:48 przez system

Dla bezdomnych przed zimą

530 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku wojewoda małopolski na działalność m.in. noclegowni, schronisk i kuchni dla bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W naszym województwie jest około 5 tysięcy osób bezdomnych. Mają do dyspozycji 15 noclegowni (506 miejsc) oraz 26 schronisk (913 miejsc) zapewniających pełne wyżywienie. Wiele noclegowni i schronisk oferuje też pomoc psychologiczną, pielęgniarską i prawną.

Każdego dnia 47 kuchni i jadłodajni zapewnia 6300 gorących posiłków, z których mogą skorzystać osoby bezdomne i ubogie.
W Małopolsce działa też 10 łaźni dla osób bezdomnych.

Organizacje pozarządowe zorganizowały także 16 punktów pomocy medycznej. Bezdomni i ubodzy mogą w nich uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, a w niektórych - otrzymać leki. Osoby uzależnione mogą w takich miejscach wymienić strzykawki.

Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, a także osoby starsze, ubogie i samotne, potrzebujące pomocy w czasie zimy, uzyskają ponadto wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Ponadto, mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą osoby potrzebujące powinni poinformować Straż Miejską lub policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.malopolska.uw.gov.pl