Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-06-26 20:10:51 przez eb

Dobroczyńcy Krakowa

Od 23 lat przyznawane są tytuły Filantropa Krakowa. Jest ich już 78. 26 czerwca odbyła się gala, podczas której wyróżniono Filantropów 2022.

Symboliczne berła św. Jadwigi otrzymali: Daniel Gacek oraz Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, natomiast za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom tytuł przyznano firmie MAX–FLIZ.

Kategoria za najciekawszą formę i efektywność filantropii

Daniel Gacek jest honorowym dawcą krwi, prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Opatkowice-Kraków. Od 2015 r. oddał 30500 ml krwi. Zorganizował 14 akcji krwiodawstwa, w których uczestniczyło 345 dawców. Angażował się także w liczne zbiórki charytatywne oraz w działalność wspomagającą leczenie dzieci, w tym z niepełnosprawnościami. W 2021 r. otrzymał tytuł Zasłużony Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2022 r. zainicjował na terenie Krakowa siedem akcji krwiodawstwa, które zaowocowały zebraniem 66 litrów krwi od 152 osób oraz zbiórkę żywności i produktów pierwszej potrzeby dla potrzebujących w Ukrainie.

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira od kilkunastu lat angażuje się w działalność charytatywną. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. W 2022 r. szkoła współpracowała z Działem Rewitalizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W ramach przedsięwzięcia „Trzy Kolory” uczniowie wykonali prace remontowo–budowlane w mieszkaniach osób i rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Krakowie. Ponadto wolontariusze szkoły uczestniczyli m.in. w akcjach krwiodawstwa, akcjach pomocowych „Solidarni z Ukrainą”, zbiórce darów dla Stowarzyszenia „Kresy” oraz artykułów dla krakowskiego schroniska dla zwierząt.

Kategoria za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom

Firma Handlowa MAX–FLIZ sp. z o. o., sp. k. działa filantropijnie na wielu płaszczyznach. Udziela pomocy finansowej, pokrywa koszty remontów i zakupu wyposażenia, przekazuje darowizny, współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie poprzez współfinansowanie sprzętu medycznego oraz przygotowywanie paczek świątecznych dla pacjentów. Wspiera także Fundację „Spełnij Jedno Marzenie” i koło TPD „Prokocimek”. Zorganizowała akcję charytatywną „Duzi dla Małych”. Ponadto w 2022 r. firma MAX-FLIX podjęła szereg działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Podczas gali prezydent miasta Jacek Majchrowski wręczył także odznakę Honoris Gratia Dawidowi Sporyszowi, w uznaniu za zasługi poniesione dla Krakowa i jego mieszkańców.

Dawid Sporysz – mieszkaniec Krakowa, zaangażowany w szereg działań charytatywnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Aktywnie uczestniczy w akcji pomocy dla Ukrainy. Jako przedstawiciel firmy NOHO Logistic udostępnił nieodpłatnie dla Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego, na okres półtora roku, magazyn o powierzchni 2,5 tysiąca m2. Pomieszczenia magazynowe służyły do logistycznego zabezpieczenia zbiórek darów dla uchodźców oraz przekazywanych bezpośrednio na teren ogarniętej wojną Ukrainy. Organizując pomoc, również międzynarodową, dał się poznać jako człowiek wrażliwy na skutki wojny i z empatią podejmujący działania humanitarne.

Kandydatury Filantropa Krakowa można było zgłaszać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK do 31 marca. Zgłoszono ich 19.