Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-10-11 20:04:20 przez system

Doceńmy wolontariuszy!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu już po raz 17-ty organizują konkurs na najlepszego wolontariusza. Nosi on nazwę „Barwy Wolontariatu”.

Jak piszą organizatorzy celem konkursu jest (...) zaprezentowanie działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, promowanie miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazanie różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego”.
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do dnia 12 listopada 2017 roku do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie:

• osobiście lub listownie na adres: ul. Kamienna 10/6, 31-403 Kraków (liczy się data wpływu)
• pocztą elektroniczną na adres: konkurs@wolontariat-malopolska.pl