Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-06 15:04:00 przez system

Droższe trzeźwienie?

Do 302 zł może wzrosnąć opłata za pobyt w krakowskim Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1. Podczas najbliższej (7 maja) sesji Rady Miasta Krakowa radni zapoznają się z projektem uchwały w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., nałożyła na samorządy obowiązek ustalania w formie uchwały wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. Maksymalna wysokość opłaty może wynosić 300 zł i podlega corocznej waloryzacji. Obwieszczeniem z 14 lutego 2014 r. minister zdrowia ogłosił, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce policji, po waloryzacji wynosi 302,70 zł.

Proponowana w projekcie uchwały opłata za pobyt w wysokości 302 zł, nie pokrywa przeciętnego kosztu pobytu osoby przyjętej do wytrzeźwienia w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, który w 2013 r. wyniósł 332 złote.

Do czasu określenia wysokości opłaty za pobyt przez Radę Miasta Krakowa, opłata za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień od 1 stycznia 2014 roku wynosi 300 zł. "Ściągalność" opłat za pobyt wynosi 33,5 procent. Utrzymanie placówki kosztuje miasto rocznie 2,1 mln zł, a udaje się z tego odzyskać (w 2013 roku) - 1.050.000 zł.