Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-29 11:35:46 przez system

Dziękczynienie za beatyfikację

Diecezja tarnowska podziękuje za beatyfikację dwóch polskich męczenników: bł. ojca Michała Tomaszka oraz pochodzącego z naszej diecezji bł. ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Uroczystości z udziałem m.in. prowincjała franciszkanów o. Jarosława Zachariasza odbędą się 1 lutego o godz. 17.30 w katedrze tarnowskiej.

„Zapraszam do udziału w tej uroczystości wszystkich diecezjan, a szczególnie zaangażowanych w szeroko rozumiane dzieło misyjne” - napisał w komunikacie biskup Andrzej Jeż.

Podczas uroczystości ojcowie franciszkanie przekażą relikwie bł. ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Po Nieszporach rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Liturgia będzie transmitowana przez Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zostali ogłoszeni błogosławionymi 5 grudnia 2015 roku w Chimbote w Peru. Polscy franciszkanie byli świadkami Chrystusa, odważnie głosili Ewangelię i za wiarę zginęli z rąk bojówkarzy ze Świetlistego Szlaku. Wraz z polskimi franciszkanami na ołtarze został wyniesiony włoski ksiądz Alessandro Dordi, który też zginął męczeńsko w Peru. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z diecezji tarnowskiej na czele z biskupem Andrzejem Jeżem, a także rodziny i przyjaciele misjonarzy oraz przedstawiciele zakonu franciszkanów.

„Dla nas beatyfikacja o. Zbigniewa i o. Michała to wyzwanie na ile jesteśmy gotowi służyć Chrystusowi do końca, czyli nie wahać się oddać dla Niego życia. Mamy więc za co dziękować Bogu. Nie tylko za to, że mamy orędowników w niebie. Może jeszcze bardziej za to, że pokazali nam, jak kroczyć za Chrystusem, by przy Nim pozostać do końca” - mówi ks. Krzysztof Czermak, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który był na uroczystościach w Peru.

Bł. ojciec Zbigniew Strzałkowski urodził się w 1958 roku w Tarnowie. Ochrzczony został w tarnowskiej katedrze. W Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie poświecił się dziełu ewangelizacji – głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, a także troszcząc się o chorych i ubogich. 9 sierpnia 1991 roku poniósł śmierć męczeńską razem z o. Michałem Tomaszkiem z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji.