Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-04-20 12:48:59 przez system

Dzwon „Jan Paweł II” już na Wawelu

Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił na Wawelu w Niedzielę Wielkanocną dzwon dzwon „Jan Paweł II”. Waży pół tony i ma 93 cm średnicy. Na dzwonie umieszczono słowa "Nolite timere!" - "Nie lękajcie się!"

Dzwon został odlany w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Poznaniu. Został w niego wtopiony złoty medal, podarowany przez kard. Stanisława Dziwisza. Medal wybito na pamiątkę 50-lecia kapłaństwa Karola Wojtyły. Na dzwonie umieszczono łacińskie słowa „Nolite timere!” (Nie lękajcie się!).

Dzwon docelowo zawiśnie w Wieży Srebrnych Dzwonów Katedry na Wawelu. Znajdzie się nad trzema innymi dzwonami: Hermanem z 1271 roku, Zbyszkiem z 1423 roku i Maćkiem z 1669 roku. Stanie się to po kanonizacji Jana Pawła II.

Pomysł odlania dzwonu zrodził się kilka lat temu w głowie Andrzeja Bochniaka, wawelskiego dzwonnika i mechanika dzwonu „Zygmunt”

Dzwon „Jan Paweł II” został ufundowany przez Krakowską Kapitułę Katedralną.