Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-12-04 19:49:14 przez system

Ekospalarnia już za dwa lata

Ruszyła budowa krakowskiej ekospalarni. We wtorek, 3 grudnia podpisano akt erekcyjny związany z realizacją zakładu, który ma być gotowy za dwa lata.

  • Kończą się trwające od 2008 roku przygotowania, czas rozpocząć budowę. To wielki sukces Krakowa, który jest dziś jednym z liderów spośród wszystkich polskich miast i jako jedno z pierwszych przystępuje do realizacji tej strategicznej dla środowiska inwestycji - mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, podczas podpisania aktu erekcyjnego związanego z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

Prezydent miasta zaznaczył, że instalacja będzie miała kluczowe znaczenie dla Krakowa: - Nie tylko będzie ostatnim ogniwem w systemie gospodarki odpadami, który pozwoli na uniknięcie kar za zanieczyszczanie środowiska. Ekospalarnia poprawi też bezpieczeństwo energetyczne naszego miasta i przyczyni się do rozwoju wschodniej części Krakowa – wyliczał Jacek Majchrowski.

Podpisanie aktu erekcyjnego było jedynie formalnym początek budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Wykonawca inwestycji, koreański koncern POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. rozpoczął realizację ekospalarni kilkanaście dni temu, niezwłocznie po tym, jak zniknęły formalne przeszkody na drodze do budowy. Chodzi o decyzję Wojewody Małopolskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę. Prowadzone są prace ziemne, a teren, na którym ma powstać spalarnia przygotowywany jest do palowania i budowy fundamentów. Ostatecznie inwestycja ma być gotowa na koniec 2015 roku.

Przypomnijmy, że krakowski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów powstaje według koncepcji architektonicznej pracowni Manufaktura nr 1 z Wrocławia. Obiekt doskonale wpisze się w otoczenie, dzięki wykorzystaniu licznych elementów naturalnych. Będzie on bardziej przypominał okoliczne pola i pagórki niż potężny zakład przemysłowy.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów to ostatnie i niezbędne ogniwo w łańcuchu inwestycji składających się na nowoczesny system gospodarki odpadami w Krakowie. W instalacji o wydajności 220 tys. ton rocznie spalane będą tylko zmieszane odpady komunalne, z których wcześniej wyodrębniono użyteczne surowce wtórne. Co ważne, zakład będzie produkował energię elektryczną i cieplną.

Przy budowie krakowskiej ekospalarni zostaną wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie najbardziej rygorystycznych norm. Realizacja tej inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój całego miasta, a szczególnie dzielnicy Nowa Huta. Powstanie nowoczesny zakład z nowymi miejscami pracy, zwiększy się nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów jest kluczowym elementem projektu pod nazwą „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, znajdującego się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt projektu netto to około 673 mln zł.