Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-12-07 15:35:50 przez system

Europoseł organizuje staże w Brukseli

Poseł do Parlamentu Europejskiego Edward Czesak ogłasza nabór kandydatów na staże w biurach eurodeputowanego w Brukseli i Strasburgu.

O przyjęcie na staż mogą ubiegać się studenci, którzy:
- nie ukończyli 26 roku życia, studiują na uczelniach publicznych i niepublicznych, mających główną siedzibę w województwie małopolskim;
- za ostatni rok studiów osiągnęli średnią ocen minimum 4,0;
- osiągnęli łącznie min. 210 pkt. procentowych na świadectwie maturalnym, z języka polskiego, wybranego języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego (preferowany WOS, historia, geografia) - dotyczy tylko studentów I roku);
- nie powtarzali żadnego roku studiów (chyba, że z przyczyn zdrowotnych);
biegle posługują się językiem angielskim (mile widziana będzie dodatkowo znajomość języka francuskiego);
- mogą pochwalić się udokumentowaną aktywnością i zaangażowaniem w działalności społecznej i obywatelskiej; Preferowane kierunki studiów to: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, logistyka, transport, turystyka i rekreacja.

Termin zakończenia naboru na staż na rok 2016 upływa 15 stycznia 2016 r. Staż odbywać się będzie w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu oraz w jednej z komisji Parlamentu, w prace której zaangażowany jest poseł Edward Czesak. Są to: komisja Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Staż w PE będzie trwał od 1 do 3 miesięcy. Za każdy miesiąc stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1 000 EUR. W okresie trwania stażu stażysta będzie zobowiązany do uczestnictwa w pracach biura poselskiego oraz udziału w pracach jednej z wyżej wymienionych komisji Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz obowiązki i zakres zadań wykonywanych przez stażystę są określone w Regulaminie Staży Studenckich oraz w Indywidualnym Planie Stażu Europejskiego.

Wnioski o przyjęcie na staż w roku 2016 zawierające CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do 15 stycznia 2016 r. na adres – Tarnów, ul. Matejki 11, 33-100 oraz adres mailowy edward.czesak@europarl.europa.eu

Szczegółowych informacji na temat staży europejskich udziela Piotr Gładysz. Telefon kontaktowy: 536 359 888 , adres mailowy: edward.czesak@europarl.europa.eu. W treści CV należy umieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.