Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-03-30 21:24:05 przez system

FIO Małopolska Lokalnie ogłasza konkurs grantowy

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie ogłaszają nabór do drugiej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację od 2.000 do 5.000 zł na projekt społeczny lub rozwój organizacji. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
• projekt społeczny – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).
• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na (adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.)

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł),
• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego),
• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków życia grupy).

Kwota mikrodotacji, o którą można się ubiegać: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.

Dokumenty konkursowe (m.in. regulamin, wzory wniosków) dostępne są na stronie www.malopolskalokalnie.pl (zakładka "do pobrania"). Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z indywidualnego doradztwa ze specjalistami w subregionach.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.malopolskalokalnie.pl