Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-16 18:20:28 przez system

Fundacja "Tigera" szansą dla niepełnosprawnych

<html />

12 marca Fundacja Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse” po raz pierwszy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie sportowych stypendiów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2012 roku. O stypendia mogą ubiegać się młodzi, najbardziej uzdolnieni niepełnosprawni sportowcy wszystkich dyscyplin sportowych z całej Polski.

Fundacja wraz z Dariuszem Michalczewskim pragnie wesprzeć i docenić młode talenty uprawiające różne dyscypliny sportowe. Wyróżnieni stypendiami zostaną młodzi ludzie, którzy pomimo swojej niepełnosprawności udowadniają, że uprawiać sport może każdy – niezależnie od wieku i możliwości fizycznych.

W tym roku Fundacja, we współpracy z Towarzystwem Sportowym MTB Team Środa Wielkopolska, po raz pierwszy rozpoczyna nabór na stypendia dla najbardziej uzdolnionych młodych, niepełnosprawnych sportowców.
Stypendium będzie jednorazową darowizną wręczoną podczas jednego z maratonów rowerowych – MTB MARATON CUP 2012.
Dzięki współpracy z MTB Team Środa Wielkopolska, każdy z uczestników zawodów będzie jednocześnie darczyńcą. Zawodnicy wpłacając wpisowe zwiększają pulę stypendium, ponieważ część z uiszczanej opłaty zostaje przekazana na projekt stypendialny Fundacji. Dlatego warto brać udział w Wielkopolskich Maratonach, bo dzięki temu każdy może pomóc małym sportowcom.

Kryteria przyznawania stypendiów

Na pomoc mogą liczyć szczególnie ci, dla których sport jest pasją, jednak mają ograniczone możliwości fizyczne, które jednocześnie wymagają od młodych ludzi jeszcze więcej pracy podczas treningów. Ważnym kryterium oceny jest umiejętność pogodzenia treningów z nauką. Podczas oceny wniosków pod uwagę brane są również stopnie w szkole, jak również pozytywna opinia trenerów i wychowawców.

Wniosek stypendialny

Wniosek oraz informację o wymaganych dokumentach wraz z regulaminem akcji można znaleźć na stronie www.tiger-fundacja.pl. Należy je wypełnić i wraz z wymaganymi dokumentami i przesłać na adres Fundacji „Równe Szanse” – Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk, z dopiskiem „Stypenium”. Wnioski w imieniu kandydatów mogą składać rodzice/opiekunowie bądź trenerzy. Nabór będzie trwał od 12 marca do 3 kwietnia 2012 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Sportowcy, którym zostanie przyznane stypendium będą poinformowani o tym fakcie telefonicznie, jak również, na stronie internetowej Fundacji. W połowie kwietnia pojawi się oficjalna informacja o wyłonieniu laureatów.,

„Wiem, jak ważne jest, aby mieć cel w życiu. Takie cele powinna mieć również dzisiejsza młodzież, która często zamiast aktywnie spędzać czas jest pochłonięta światem komputerów. Wspieram całym sercem młodych ludzi uprawiających sport, dzięki któremu mają szansę realizować swoje marzenia. Tym bardziej podziwiam młode osoby, które pomimo swojej niepełnosprawności, nie zamykają się na świat, ale korzystają z jego darów pełną piersią. Często uważamy, że jesteśmy mądrzejsi od dzieci, ale to właśnie my powinniśmy się od nich uczyć wytrwałości w pokonywaniu barier i spełnianiu marzeń” – mówi Dariusz „Tiger” Michalczewski.

Od 2008 roku Fundacja Michalczewskiego „Równe Szanse” przyznała stypendia pięściarzom, piłkarzom, lekkoatletom, kolarzom, zapaśnikom, pływakom, oraz tancerzom. Dzięki takim akcjom, młode talenty sportowe mają szansę rozwijać swoje umiejętności i pasje.

Misją Fundacji jest stwarzanie wszystkim równych szans w życiowym starcie, bez konieczności rezygnacji ze swoich marzeń.