Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-12-27 22:24:15 przez Czas2012

Historia jest historią ludzkich sumień

Mobilna wystawa czasowa

21 grudnia na wadowickim rynku pojawiła się wystawa będąca efektem współpracy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W ramach projektu „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych” - powstała wyjątkowa wystawa czasowa oraz strona internetowa stanowiąca jej uzupełnienie.

Celem projektu było stworzenie mobilnej wystawy czasowej oraz strony internetowej zawierającej zasoby edukacyjne stanowiące uzupełnienie merytoryczne wystawy. Sama ekspozycja oparta jest na zestawieniu ze sobą ważnych wydarzeń z historii Polski, mających znaczenie z punktu widzenia budowania polskiej państwowości i tworzenia wspólnoty obywatelskiej w okresie 1918 – 1989, tj. m.in. wojny polsko-bolszewickiej, powstania i plebiscytu na Górnym Śląsku, zaślubin Polski z morzem. Dodatkowo wystawa została uzupełniona o znaczące momenty z życia Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin przypada w roku 2020, a także fragmentów jego homilii, przemówień i listów odnoszących się bezpośrednio do wymienionych wydarzeń.

Wystawę, mimo, że historię bardzo upraszcza (np. Odzyskanie Niepodległości sprowadza się tylko do osoby Józefa Piłsudskiego, co jest nieprawdą), warto obejrzeć i zapoznać się z ciekawym materiałem historycznym w postaci wielu archiwalnych zdjęć ukazujących wydarzenia ze wspomnianych lat.

Wystawę „Historia jest historią ludzkich sumień” można już oglądać na wadowickim rynku. Znajduje się ona tuż obok Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Jej uzupełnieniem jest strona internetowa www.wystawajp2.pl, na której znaleźć można dodatkowe materiały merytoryczne, fotograficzne i audiowizualne. Projekt zachęca do rozwoju postaw patriotycznych, inspiruje poprzez ukazywanie i przypominanie wartości takich jak: wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka.

Wystawa będzie dostępna w Wadowicach do 1 lutego 2021 r., następnie pojawi się w przestrzeniach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a w kolejnych miesiącach będzie pojawiać się w miastach na terenie całego kraju.

Strona wystawy TUTAJ