Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-11-16 19:22:53 przez system

Jaki pomnik Armii Krajowej?

<html />

W piątek 16 listopada poznano wyniki ogłoszonego przez miasto konkursu na projekt pomnika Armii Krajowej. Ma on powstać w planowanym Ogrodzie Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim. Jury konkursowe nie przyznało pierwszej nagrody, ale wyróżniło pięć projektów, a autorów tych prac zaprosiło do dalszych poszukiwań koncepcji pomnika.

„W konkursie na projekt pomnika Armii Krajowej wpłynęło 57 prac z kraju i zagranicy. Jury nie przyznało nagrody żadnej z prac, która stanowić by mogła jednoznaczną wytyczną dla realizacji pomnika w tak prestiżowej przestrzeni jaką jest Bulwar Czerwieński u stóp Wawelu - mówił w imieniu jury przewodniczący sądu konkursowego, Główny Architekt Miasta, prof. Andrzej Wyżykowski.

Profesor Wyżykowski dodał, że „Sąd konkursowy dostrzegł w pięciu nadesłanych projektach pewne wartości noszące znamiona oryginalności, charakteryzujące się własną interpretacją przesłania ideowego i uhonorował je pięcioma wyróżnieniami".

Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni, w formie zamkniętego konkursu, do dalszych poszukiwań formy pomnika.

Ogłoszony przez miasto, przy współpracy ze Stowarzeszeniem Architektów Polskich konkurs posiada charakter realizacyjny w zakresie projektu pomnika oraz studialny odnośnie propozycji kształtowania Ogrodu Pamięci Narodowej. Pomnik Armii Krajowej ma stanąć w południowej części Bulwaru Czerwieńskiego, pomiędzy przedłużeniem ul. Bernardyńskiej, a ul. Dietla z Mostem Grunwaldzkim. Na tym terenie planowanej jest utworzenie „Ogrodu Pamięci Narodowej".

Inicjatorem i fundatorem budowy pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Decyzję w sprawie jego wzniesienia, a następnie lokalizacji podjęła Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały, po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 27 września 2013 r