Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-08 09:40:17 przez system

Jubileusz 35-lecia Chóru Pueri Cantores Tarnovienses

Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses ma 35 lat. Jubileusz będzie uroczyście obchodzony w sobotę, 11 czerwca o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż. Po jej zakończeniu zostanie wykonana „Gloria” Antonio Vivaldiego na chór, solistów i orkiestrę. Wystąpi także Tarnowska Orkiestra Kameralna i soliści z Filharmonii Krakowskiej oraz Katowickiej.

Ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrygent Chóru Katedralnego Pueri Cantores Tarnovienses, zaprasza na uroczystość miłośników muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej, a w sposób szczególny wszystkich byłych chórzystów.

W ciągu 35 lat w chórze śpiewało 822 chłopców. Obecny skład chóru to 88 osób. Dyrygent cieszy się, kiedy chór dobrze zaśpiewa i zdobywa nagrody, ale jak podkreśla ks. Piekarz - ważniejsza jest kwestia wychowania.

- Najbardziej cieszy mnie inwestowanie w człowieka. Budujące jest, kiedy widzę małe dzieci, które po cztery, pięć razy w tygodniu przychodzą na próby, a przecież mają też inne obowiązki. Próba to ciężka praca. Często utwory, które śpiewamy to literatura, którą wykonuje się w filharmoniach. Jeżeli małe dziecko potrafi temu sprostać i cieszy się z tego -
- to jest radość, że dzieci stawiają sobie wymagania i zdążają do wartości - dodaje ks. Grzegorz Piekarz.

W marcu 1981 r., z polecenia ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie powstał chłopięcy chór, który przyjął nazwę „Pueri Cantores Tarnovienses”. Założycielem chóru i jego pierwszym dyrygentem był ks. prof. Andrzej Zając. 28 marca 1981 roku odbyła się pierwsza próba chóru, w której uczestniczyło 52 chłopców wybranych drogą przesłuchań spośród dzieci z klas III i IV uczęszczających wówczas na katechizację do parafii katedralnej.

Podstawowym zadaniem chóru jest wykonywanie śpiewów liturgicznych. Przez 35 lat chór ubogacił liturgię swoim śpiewem aż 1066 razy. Chłopcy mają na swoim koncie 745 koncertów w kraju i podczas podróży zagranicznych. Ważnym obszarem działalności chóru był udział w ponad 60 festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wiele z nich miało charakter konkursu i udział w nich zaowocował zdobytymi nagrodami bądź wyróżnieniami. Chór do tej pory odbył 37 podróży zagranicznych, występował m.in.: w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

151 utworów zostało zarejestrowanych na kasetach magnetofonowych i płytach CD.