Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-08-25 20:10:59 przez eb

Jubileuszowa wystawa i koncert w klasztorze sióstr dominikanek

Z okazji jubileuszu 400-lecia obecności mniszek dominikańskich na Gródku w Krakowie, 27 sierpnia o godz. 19.00 odbędzie się otwarcie wystawy przybliżającej historię klasztoru połączone z wykładem oraz koncertem orkiestry kameralnej Cappella dell'Ospedale della Pietà.

Fundatorką klasztoru na Gródku była kasztelanowa Anna z Branickich Lubomirska, która w 1621 r. odkupiła ten teren od Tarnowskich. Kasztelanowa ufundowała także przyklasztorny kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, który — jak podaje tradycja — jest votum dziękczynnym za zwycięstwo jej syna Stanisława Lubomirskiego pod Chocimiem. Siostry dominikanki rozpoczęły życie zakonne na Gródku 29 września 1621 roku, w uroczystość św. Michała Archanioła. Na początku było ich pięć, a z czasem liczba ta wzrastała.

Na Gródku odcisnęły się różne, ważne dla dziejów miasta wydarzenia, ale niezależnie od historycznych zawirowań pozostaje on krakowską siedzibą sióstr dominikanek. Jak podkreślają siostry, ich losy zawsze były związane z Ojczyzną i Krakowem. Podczas drugiej wojny światowej siostry udzielały schronienia ukrywającym się Żydom. W 1944 roku mniszki dominikańskie zostały wysiedlone z Gródka do pobliskiego klasztoru sióstr klarysek przy ulicy Grodzkiej. W klasztorze na Gródku Niemcy zainstalowali najpierw jeńców ukraińskich, a później Szpital Ujazdowski z Warszawy. Po wojnie stopniowo i nie bez kłopotów siostrom udało się odzyskać klasztor z przywróceniem w nim ścisłej klauzury papieskiej.

Obchody jubileuszu 400-lecia obecności mniszek dominikańskich na Gródku zostały zainaugurowane 2 lipca spektaklem patriotycznym oraz uroczystym wręczeniem jubileuszowych medali. Kolejny punkt to otwarcie wystawy połączone z wykładem i koncertem — zaplanowane na najbliższy piątek (27 sierpnia, godz. 19.00). Podczas koncertu, który odbędzie się na klasztornym dziedzińcu, usłyszymy utwory A. Vivaldiego. Ta część obchodów została zorganizowana przy wsparciu miasta. Finałem jubileuszu będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej zaplanowane na 29 września.

Remontowi zabudowań klasztornych na Gródku został poświęcony jednej z odcinków cyklu #krakowheritage, w którym opisane zostały zabytkowe obiekty odnowione przy wsparciu miasta.