Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-13 15:11:25 przez system

Komisarz w Chrzanowie wyznaczona

Prezes Rady Ministrów wyznaczyła do pełnienia funkcji burmistrza Chrzanowa Beatę Weronikę Majkrzak.

Nowa pani komisarz, pełniąca burmistrza miasta, będzie sprawowała swe stanowisko do czasu wyboru nowego burmistrza.

W połowie grudnia mieszkańcy Chrzanowa odwołali w drodze referendum Marka Niechwieja, dotychczasowego burmistrza, z zajmowanego stanowiska.