Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-08 22:58:53 przez system

Konkurs fotograficzny o Żołnierzach Wyklętych

<html />

Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „ Żołnierze Wyklęci. historia, która mnie porusza”. Celem konkursu jest upamiętnienie miejsc, postaci, pamiątek, symboli, tablic, pomników związanych z historią losów Żołnierzy Wyklętych. Główna nagroda do wystawa plenerowa najlepszych zdjęć w centrum Krakowa oraz 1 tysiąc złotych. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 6 do 24 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 30 listopada.

Krakowski oddział IPN-u do udziału w konkursie zaprasza przede wszystkim młodzież. Za pośrednictwem artystycznych środków wyrazu i możliwości, jakie stwarza współczesna fotografia, organizatorzy chcieliby zatrzymać w kadrze ślady pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

I IDEA PROJEKTU Jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz

Żołnierze Wyklęci. Nazywano ich „bandytami”, „zaplutymi karłami reakcji”, „faszystami” i „wrogami demokracji”. Ginęli w walce. Byli podstępnie zabijani, a przecież walczyli o Polskę niepodległą, wolną. Droga do tej wolności była długa, ale stała się faktem. Dziś naszą powinnością jest pamiętać o nich. Dlaczego? Za trud walki którą podjęli i lata spędzone w historycznym niebycie, winni jesteśmy przywrócenie Ich zbiorowej Pamięci. Bo byli wierni swoim ideałom, umiłowali wolność i niepodległość. Dzisiaj mogą stanowić przykład dla pokoleń, jak w czasach wolności niezłomnie i z pełną odpowiedzialnością dbać o nią, pielęgnować, kształtować, aby jej nie utracić i mądrze z niej skorzystać.

Zrób zdjęcie ukazujące Twój osobisty stosunek do wydarzeń, miejsc, przedmiotów lub osób związanych z historią Żołnierzy Wyklętych. Fotografie mogą przecież także opowiadać historie. Może to być portret lub seria ujęć portretowych osób w jakiś sposób związanych z Niezłomnymi. Kadr mieszczący znalezione po Nich pamiątki, rzeczy osobiste, albo ujęcia miejsc, z którymi byli związani, przedstawiające krajobrazy, ich domy, szkoły… Coś, co Cię porusza. W ten sposób będziesz miał swój wkład w to, co nazywamy pamięcią zbiorową. Masz na nią wpływ. Bo to historia tworzy naszą tożsamość.

Zrób zdjęcie, a nie zapomnisz. My nie zapomnimy. Oni nie będą już zapomniani.

II ZAŁOŻENIA KONKURSU

Celem konkursu fotograficznego Żołnierze wyklęci. Historia, która mnie porusza, jest kształtowanie narodowej dumy kolejnych pokoleń Polaków oraz ich przywiązania do tradycji. Poprzez pokazanie różnych wymiarów osobistej, środowiskowej i społecznej percepcji pamiątek, miejsc i wydarzeń związanych z bohaterami powojennego podziemia niepodległościowego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Małopolski Kurator Oświaty, Fundacja Armii Krajowej w Londynie

Główną nagrodą w konkursie jest zaprezentowanie najlepszych fotografii na plenerowej wystawie w centrum Krakowa oraz GRAND PRIX w wysokości 1000 zł.

Uczestnicy konkursy zostaną pogrupowani według dwóch kategorii wiekowych - pierwsza z nich, to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do lat 16, druga natomiast od 17 do 24 roku życia.

Prace konkursowe (pojedyncza fotografia lub cykl nie przekraczający pięciu zdjęć) będą przyjmowane do 30 listopada 2012 r. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczać na adres:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków z napisem „Konkurs fotograficzny”

Zakres tematyczny fotografii:
• wybrany szlak miejsc walk żołnierzy wyklętych (także nieznane dotąd miejsca)
• postacie, pamiątki, symbole, tablice, pomniki itp.
• współczesne odwołania do tematyki żołnierzy wyklętych podczas różnych wydarzeń

Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu chóralnego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w dniu 28 lutego 2013 r.

III INFORMACJE O KONKURSIE
Informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Stowarzyszenia „Passionart”

www.ipn.gov.pl
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/147/Konkursy_historyczne.html
<http://www.kuratorium.krakow.pl/>
<http://passionart.org.pl/>