Kategoria: Region
Utworzono: 2020-01-31 20:52:06 przez eb

Konkurs na dyrektora Teatru Bagatela

Prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii wielu instytucji związanych z brażą teatralną podjął decyzję o odwołaniu Henryka Jacka Schoena z zajmowanego stanowiska z dniem 31 stycznia. Do czasu wyłonienia nowego szefa teatru, obowiązki dyrektora będzie pełniła Renata Derejczyk, dotychczasowa zastępczyni.

Odwołanie dotychczasowego, wieloletniego dyrektora to oczywiste następstwo jego zatrzymania przez policję. 9 kobiet z teatru zarzuciło mu rzecz niebagatelną - molestowanie seksualne.

Przy tej okazji nastąpi też zmiana statutu Teatru Bagatela, spowodowana koniecznością wprowadzenia zapisów znowelizowanej ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, niezwłocznie po zatwierdzeniu nowego statutu przez Radę Miasta Krakowa (planowane na sesji w środę, 12 lutego).

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do końca kwietnia br.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.