Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-01-31 20:52:06 przez eb

Konkurs na dyrektora Teatru Bagatela

Prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii wielu instytucji związanych z brażą teatralną podjął decyzję o odwołaniu Henryka Jacka Schoena z zajmowanego stanowiska z dniem 31 stycznia. Do czasu wyłonienia nowego szefa teatru, obowiązki dyrektora będzie pełniła Renata Derejczyk, dotychczasowa zastępczyni.

Odwołanie dotychczasowego, wieloletniego dyrektora to oczywiste następstwo jego zatrzymania przez policję. 9 kobiet z teatru zarzuciło mu rzecz niebagatelną - molestowanie seksualne.

Przy tej okazji nastąpi też zmiana statutu Teatru Bagatela, spowodowana koniecznością wprowadzenia zapisów znowelizowanej ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, niezwłocznie po zatwierdzeniu nowego statutu przez Radę Miasta Krakowa (planowane na sesji w środę, 12 lutego).

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do końca kwietnia br.