Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-13 15:31:14 przez system

Konkurs na hasło obchodów 100-lecia AGH

W 2019 roku AGH w Krakowie będzie uroczyście obchodzić stulecie otwarcia. Konkurs „Hasło na 100-lecie AGH” ma charakter otwarty i mogą w nim startować osoby indywidualne oraz zespoły. Hasło – oryginalne, czytelne i łatwe do zapamiętania – powinno podkreślać wyjątkowość uczelni, jej dorobek naukowo-badawczy oraz wysoką jakość kształcenia.

Zwycięski slogan będzie publikowany w materiałach informacyjno-promocyjnych uczelni oraz w publikacjach poświęconych jubileuszowi AGH. Na zwycięzcę czeka nagroda finansowa w wysokości 3 tys. zł. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją drogą elektroniczną na adres konkurs@agh.edu.pl do 13 kwietnia 2017 r.

Szczegóły oraz regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępne są pod adresem: www.agh.edu.pl/haslo100lat

31 maja 1913 r. cesarz Franciszek Józef I zatwierdził utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie. W tym samym roku powołano Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej, ale wybuch I wojny światowej w 1914 r. uniemożliwił rozpoczęcie działalności uczelni. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej wznowił pracę. 8 kwietnia 1919 r. uchwałą Rady Ministrów została powołana do życia Akademia Górnicza
w Krakowie. 1 maja 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski mianował jej pierwszych profesorów, a 20 października 1919 r. dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego.