Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-03-17 15:52:32 przez system

Konsulat Generalny Węgier powrócił do Krakowa

Zamknięty w 2009 r. Konsulat Generalny Węgier w Krakowie w piątek 14 marca oficjalnie wznowił swoją działalność. Udział w tym ważnym zarówno dla Polski jak i Węgier wydarzeniu wziął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także ministrowie spraw zagranicznych Węgier i RP - János Martony i Radosław Sikorski, Ambasador Węgier w RP J.E. Iván Gyurcsik oraz władze Województwa Małopolskiego.

Na stanowisko Konsula Generalnego Węgier w Krakowie została mianowana Adrienne Körmendy. 14 marca w siedzibie węgierskiego konsulatu przy ul. Lubicz 17, odbyło się wręczenie exequatur Pani Körmendy przez ministra Sikorskiego oraz uroczyste przecięcie wstęgi inaugurujące działalność węgierskiej placówki dyplomatycznej w Krakowie. Pierwszym ważnym wydarzeniem w nowo otwartym konsulacie była ceremonia podpisania przez ministrów Sikorskiego i Martonyiego „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej”. Rozmowy ministrów były kontynuowane podczas spotkania bilateralnego, które w tym samym dniu odbyło się w krakowskim Magistracie.

Dla wzajemnych relacji polsko-węgierskich Kraków jest miejscem szczególnym. To tutaj urodził się św. Władysław – László, drugi największy król Węgier; tutaj żyły bł. Salomea, św. Kinga i św. Jadwiga. Uniwersytet Jagielloński przez wieki był głównym ośrodkiem akademickim nie tylko dla Polaków, ale też dla Węgrów.

Pierwszy konsulat węgierski został otwarty w Krakowie w 1918 r. i działał jeszcze po wkroczeniu wojsk niemieckich. Ponowne otwarcie nastąpiło w 1994 r., a ogromny udział w tym wydarzeniu miał prof. István Kovács - wybitny znawca polskiej literatury, autor książek o tematyce historycznej i wielki orędownik polsko-węgierskiej przyjaźni. Prof. Kovács wspierał działania związane z upowszechnianiem kultury węgierskiej w Polsce, m.in.: zainicjował i zorganizował wiele wystaw artystycznych, doprowadził do odsłonięcia ponad 20 węgierskich pomników i tablic pamiątkowych w Krakowie, pomagał w nawiązywaniu kontaktów partnerskich, wygłosił też ponad 100 wykładów na temat węgiersko-polskich relacji historycznych. Był Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie w latach 1994-1995 oraz 1999-2003 i jako pierwszy Węgier został Honorowym Obywatelem naszego miasta.

Decyzją węgierskiego rządu Konsulat Generalny Węgier w Krakowie został zamknięty w 2009 r. Prezydent Majchrowski wystosował do ówczesnego ambasadora Węgier, Roberta Kiss list wyrażający sprzeciw wobec tej decyzji. Dzięki staraniom nowego ambasadora Węgier, w przeddzień węgierskiego Święta Narodowego (obchodzonego 15 marca) możemy świętować powrót węgierskich „bratanków” do Krakowa. Działalność Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie z pewnością będzie impulsem dla rozwoju współpracy Krakowa z węgierskimi miastami partnerskimi – Budapesztem i Pecem. Przyczyni się również do poszerzenia kulturalnych, społecznych i biznesowych więzi pomiędzy Polską i Węgrami.