Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-02-23 13:53:01 przez system

Kraków aplikuje o mliardy ze środków unijnych

Władze miasta chcą uzyskać dofinansowanie w ramach programów strategicznych na lata 2014 – 2020 na projekty warte łącznie 11 mld 310 mln złotych! Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami na niedawnym szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, Polska w ramach nowej unijnej perspektywy ma otrzymać 105,8 mld euro, czyli o prawie 4 mld euro więcej niż w poprzednim budżecie. Na politykę spójności ma zostać przeznaczona kwota 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro.

Kawałkiem tego wielkiego tortu chce się „poczęstować” Kraków. „W ramach naboru organizowanego przez Urząd Marszałkowski do Programów Strategicznych na lata 2014 – 2020 zgłosiliśmy inwestycje warte łącznie 11 mld 310 mln zł. Są to zarówno projekty samej Gminy, jak i miejskich spółek i instytucji kultury” – mówi Janusz Moskwa, dyrektor Biura Funduszy Europejskich UMK.

Za pieniądze unijne Kraków chciałby między innymi rozbudowywać swój układ transportowy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu tramwajowego. Wśród zgłoszonych do banku projektów można znaleźć takie inwestycje jak budowa linii szybkiego tramwaju do Górki Narodowej wraz z parkingiem P&R, przebudowa linii tramwajowej na odcinku od Placu Centralnego do Wzgórz Krzesławickich, gdzie także miałby się znaleźć parking, oraz budowa linii szybkiego tramwaju wzdłuż alei Stella Sawickiego wraz z rozbudową węzła Mistrzejowice. Przy wykorzystaniu unijnych dotacji Miasto chciało by wybudować nowe trasy wylotowe i zmodernizować kilka już istniejących. Do banku projektów zgłoszono Trasę Balicką, rozbudowę al. 29 Listopada, w ramach której ma powstać wydzielony pas dla komunikacji zbiorowej, a także kompleksową modernizację ulic Igołomskiej i Kocmyrzowskiej. W ramach obu tych zadań powstaną parkingi w systemie P&R. Na liście przedsięwzięć komunikacyjnych znalazł się także projekt o wartości 142 mln zł, zakładający stworzenie kompleksowego systemu tras rowerowych

Za unijne pieniądze chcemy też walczyć o lepsze powietrze. W obszarze „Ochrona środowiska” Miasto zgłosiło program likwidacji źródeł niskiej emisji, a także termomodernizację obiektów gminnych. Szacunkowy koszt tych zadań to 565 mln zł. Na liście zadań jest też projekt związany z zakupem nowych niskopodłogowych autobusów – w tym kilku elektrycznych.
Wśród gminnych projektów zgłoszonych do Marszałka są też inwestycje związane z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej, a także poszerzeniem oferty kulturalnej. W ramach nowego budżetu UE Miasto chciałoby wybudować m.in. centrum rekreacyjne przy Eisenberga i Port Płaszów, a także hale sportowe Cracovii i Wisły Kraków. W zakresie kultury będziemy aplikować o dotacje na Muzeum PRL, Forum Literatury w Porcie Solnym i dwa nowe projekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Duże nadzieje na pozyskanie środków unijnych związane są z projektem „Kraków - Nowa Huta przyszłości”, którego wartość szacuje się aż na 2 mld zł. Zakłada on rewitalizację obszaru Kraków Wschód wraz z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej. Jego realizacja oznacza przede wszystkim nowe miejsca pracy, a także tereny atrakcyjne do zamieszkania i wypoczynku.

Miasto chciało by też, by unijne środki wsparły system opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W programie ochrony zdrowia znalazła się natomiast rewitalizacja Szpitala im. Żeromskiego wraz z jego otoczeniem.
Warto wiedzieć, że Kraków jest jednym z krajowych liderów pod względem środków uzyskanych z UE w kończącej się właśnie perspektywie finansowej. W latach 2007 – 2013 pozyskaliśmy 1 mld 708 milionów złotych w tym środki z tzw. funduszów przedakcesyjnych (140 mln). W przeliczeniu na mieszkańca daje to kwotę 2250 złotych.