Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-07-17 12:13:49 przez eb

Kraków już 45 lat na liście UNESCO

Trwają obchody 45. rocznicy wpisu centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w reprezentacyjnym miejscu na dawnej Drodze Królewskiej, pomiędzy Bramą Floriańską a Barbakanem została umieszczona okolicznościowa tablica upamiętniająca historyczny wpis.

Jak do tego doszło? We wrześniu 1978 roku podczas swojego pierwszego posiedzenia Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o wpisaniu historycznego centrum Krakowa na listę miejsc o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa świata. Kraków wraz z pobliską Kopalnią Soli w Wieliczce był jednym z pierwszych 12 miejsc w tym prestiżowym zestawieniu. Co ważne i precedensowe, na listę wpisano nie pojedyncze obiekty, ale cały zespół miejski obejmujący Wawel, Stare Miasto, dawne przedmieście Stradom i miasto królewskie Kazimierz.

Wpis był ukoronowaniem wieloletnich starań środowiska polskich konserwatorów, zabiegających o uwagę polskiej i światowej opinii publicznej dla zabytków Krakowa niszczejących w wyniku polityki ówczesnych władz. Decyzja sprzed 45 lat uruchomiła niezwykłą społeczną energię i położyła podstawy pod istniejące do dziś programy rewaloryzacji zabytkowych obiektów. Miasto zmieniło się w tym czasie nie do poznania.

Tablicę pod Barbakanem przygotował Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Zarządem Transportu Publicznego.  Stanęła ona w ważnym miejscu Drogi Ktrólewskiej łączącej Kleparz z Wawelem.

Kulminacja obchodów nastąpi 7 i 8 września. Zaplanowano wówczas m.in. uroczystą sesję Rady Miasta i otwarcie wystawy o SKOZK w Muzeum Krakowa.

undo i foto: Magiczny Kraków