Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-09-01 19:54:11 przez eb

Kraków: pogotowie przeciwpowodziowe choć sytuacja się poprawia

W Krakowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Straż miejska prowadzi pełny monitoring wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia hydrologicznego. Wedle prognoz synoptyków dziś opady deszczu w mieście będą miały charakter przelotny.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.), oraz w oparciu o ocenę zagrożenia powodziowego, w środę, 1 września, o godz. 1.00, wprowadził na obszarze Krakowa pogotowie przeciwpowodziowe.

Stosowne działania podjęły służby Zespołu Zarządzania Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa przy ul. Rozrywka 26 pełniony jest całodobowy dyżur:

tel. 12 616 59 99
faks: 12 413 89 66

We wtorek nad Krakowem przemieścił się najgroźniejszy odcinek frontu atmosferycznego, który przyniósł opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Stacja opadowa Kraków Wola Justowska odnotowała opady 39,1 mm. Od godzin wieczornych notowane opady miały już charakter przelotny.

W środę, 1 września, od godz. 0.00 do godz. 6.00, opady wyniosły 0,6 mm. W ciągu dnia notowane będą w większości opady o charakterze przelotnym. Wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące wezbrań rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Otwarty został Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy, z którego wydawany jest sprzęt oraz worki z piaskiem dla zabezpieczenia miejsc zagrożonych podtopieniami, szczególnie w rejonie Bieżanowa.

Straż pożarna przeprowadziła we wtorek około 60 interwencji związanych z pompowaniem wody z podtopionych budynków, posesji oraz usuwaniem namulisk i rozlewisk wody. Ponadto strażacy prowadzili działania związane z umacnianiem wałów przeciwpowodziowych i przygotowaniem stanowisk pompowych. W nocy strażacy prowadzili około 10 interwencji związanych z pompowaniem wody z zalanych posesji i piwnic.

Stan na godz. 6.00 w środę, 1 września:
Na Wiśle (posterunek wodowskazowy Kraków–Bielany) poziom wody wynosił 432 cm (o 62 cm przekroczony został stan ostrzegawczy – tendencja wzrostowa). Poziom wody w rzece Rudawa wynosił 418 cm (stan alarmowy przekroczony o wynosi 38 cm – stabilizacja poziomu wody).

Na rzekach objętych miejskim monitoringiem powodziowym:

potok Rozrywka – 34 cm (stan ostrzegawczy wynosi 75 cm, alarmowy 100 cm), tendencja spadkowa
rzeka Dłubnia – 85 cm (stan ostrzegawczy wynosi 140 cm, alarmowy 180 cm), tendencja spadkowa
potok Kostrzecki – 78 cm (o 8 cm przekroczony stan ostrzegawczy, który wynosi 70 cm, alarmowy 90 cm), tendencja spadkowa
potok Kościelnicki – 168 cm (o 28 cm przekroczony stan ostrzegawczy, który wynosi 140 cm, alarmowy 180 cm), tendencja spadkowa.
Straż Miejska Miasta Krakowa prowadzi pełny monitoring wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia hydrologicznego.