Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-07-25 19:53:15 przez eb

Kraków: trwa budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych

W Nowej Hucie dobiega końca I etap budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych . Zakład ten ma być jednym z czterech przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem odpadów i będzie wchodził w skład Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie.

Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych jest przedsięwzięciem kilkuzadaniowym, realizowanym etapowo, w ramach którego planowane jest wybudowanie:
• zakładu recyklingu tworzyw sztucznych
• zakładu odzysku odpadów komunalnych
• zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych
• punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie
• hali magazynowej odpadów komunalnych przeznaczonej dla odpadów poddawanych przetwarzaniu, odpadów wytwarzanych i produktów uzyskiwanych w procesie recyklingu

Na realizację tego etapu budowy ZRTSz pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
• 149 550 000 złotych w formie pożyczki,
• 30 000 000 złotych w formie dotacji

Inwestycja obejmuje: powstanie do końca I kwartału 2024:
• zakładu recyklingu tworzyw sztucznych obejmującego instalację przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) poprzez wysortowanie foli PE oraz instalację wytwarzania granulatu polietylenu poprzez rozdrabnianie folii, mycie i granulacje,
• hali magazynowej odpadów komunalnych,
• budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni,
• niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej wraz z drogami wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów manewrowych i parkingów, zewnętrzne instalacje sanitarne; wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej,

info i zdjęcie: Magiczny Kraków